Strojírenské Vítkovice se vrátily do provozního zisku, dosáhl 70 mil. korun

Strojírenská skupina Vítkovice dosáhla v prvním čtvrtletí 2017 pozitivního hrubého zisku EBITDA ve výši 70 milionů korun. Celkové tržby byly k 31. 3. ve výši 2,06 miliardy korun. „Odrazili jsme se ode dna. Provozní výkonnost se zlepšuje již od února,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Vítkovic, a.s. Libor Witassek s tím, že jen za samotný březen strojírenská skupina při tržbách ve výši 806 milionů korun vytvořila provozní hrubý zisk EBITDA ve výši 56 milionů korun.

Pozitivní výsledky hospodaření vykazuje většina společností ve skupině, zejména Vítkovice Heavy Machinery. „Výsledky hospodaření skupiny pod akciovou společností Vítkovice se vyvíjejí podle schváleného plánu pro rok 2017. V březnu se již dosáhlo provozního hrubého zisku, což je důležitý milník v plnění schváleného plánu pro rok 2017 i krok k obnovení důvěry trhu po velmi špatném roce 2016,“ komentoval dále Libor Witassek.

Mezi jednotlivými měsíci je hodnocení výsledků stále poměrně obtížné i s ohledem na delší průběžné doby větších zakázek, proto kvartální pohled více odpovídá realitě a skutečným trendům vývoje na trhu. „Jsme potěšeni výsledky prvního čtvrtletí, přesto zrychlujeme naše transformační aktivity pro druhý kvartál,“ ohlásil předseda představenstva a generální ředitel Vítkovic, a.s. Witassek.

Pro rok 2017 plánuje skupina firem spadajících pod Vítkovice, a.s., konsolidované tržby ve výši 8,4 miliardy korun.

Newsletter