Studenti a zaměstnanci Fakulty lesnické a dřevařské ČZU se zapojí do obnovy lesů po kůrovci

Škody v lesích po kůrovcové kalamitě jdou do desítek miliard korun. Kůrovec zasáhl jak velké, tak malé soukromé a státní lesy. Právě zajištění obnovy těchto ploch bude vyžadovat nemalé úsilí a finance. Přestože stát přislíbil finanční podporu pro obnovu kalamitních ploch, může pomoc přijít vniveč, pokud bude přetrvávat nedostatek kapacit pro zalesňování. Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU Praha) se rozhodla zapojit zaměstnance a studenty fakulty do pomoci menším vlastníkům lesů. Ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) proběhnou v říjnu dvě akce na pomoc při obnově postižených lesů, které se zúčastní přes sto zaměstnanců a studentů. Ve dnech 14. – 16. října budou pomáhat při obnově lesa Lesnímu družstvu Ledeč nad Sázavou a Lesnímu družstvu Štoky. Další akce se plánuje v termínu 24. – 25. října na jiném místě.

Akce budou zaměřeny na zalesňování lesních pozemků postižených kůrovcovou kalamitou. Na vykácené pozemky se budou nově vysazovat vhodné dřeviny, které by do budoucna měly vytvořit stabilní porost. Sázet se bude jedle, modřín a z listnatých dřevin zejména buk lesní. Dobrovolníci z fakulty nebudou pomáhat pouze se samotným zalesňováním, ale i s dalšími činnostmi, které s úspěšnou obnovou lesa souvisí. Ať už se jedná o shromažďování klestu po těžbě, přípravu půdy k zalesňování nebo stavbu oplocenek.

„Lesy jsou v kritickém stavu a pro jejich obnovu nechybí jenom peníze, ale i pracovní síly. Proto jsme nechtěli situaci pouze sledovat a analyzovat, ale rozhodli se, v rámci našich možností, aktivně zapojit a to v nejvíce postižených oblastech Vysočiny. Zároveň chceme ukázat odborné i laické veřejnosti, že nejsme jenom špičkovou vzdělávací a výzkumnou institucí, ale dokážeme přiložit ruku k dílu,“ říká Róbert Marušák, první proděkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU. Právě vliv biotických škodlivých činitelů a adaptační opatření na změnu klimatu jsou jedny z hlavních témat vědeckých projektů a studií řešených na FLD ve spolupráci se zahraničními experty a zahraničními institucemi.

Přesné místo druhé akce v termínu 24. – 25. října bude upřesněno v dalších dnech.

O fakultě
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) České zemědělské univerzity v Praze letos oslavila sté výročí své existence. Devět kateder pokrývá celou oblast vzdělání, vědy a spolupráce s praxí v oblasti lesnictví a dřevařství. Fakulta působí také jako mezinárodní vědecko-výzkumné pracoviště a klade velký důraz na to, aby výsledky výzkumu okamžitě pomáhaly v lesnické a dřevařské praxi. V říjnu otevřela výukové a technologické centrum, které je jedním z nemodernějších univerzitních center ve střední Evropě. Studentům tak fakulta nabízí výuku dle nejnovějších technologických trendů a vědci i studenti mají k dispozici moderní vybavení a přístroje budoucnosti.

Newsletter