Studie: Bohatství není hnací silou prosperity, tou je spokojený život a zdraví

Studie o vztahu mezi finančními službami a prosperitou na trzích s vysokým růstem po celém světě odhalila, že definice prosperity lidí je více spojena s finanční bezpečností a klidem mysli než se současným příjmem a bohatstvím.

Tři čtvrtiny lidí na trzích s vysokým růstem neidentifikují bohatství a příjem jako hnací faktor prosperity. Ve skutečnosti tři čtvrtiny lidí s podprůměrným příjmem ve své zemi uvádějí, že se cítí prosperující. Místo toho jsou hlavní hybné síly prosperity spokojené se spokojeným životem, dobrým zdravím pro přátele a rodinu, dobrou a stabilní prací a dostatečnými úsporami do budoucna. Zjistil to výzkum společnosti PayU, divize skupiny Prosus, která se specializuje na fintech a e-platby.

Pouze čtvrtina lidí na trzích s vysokým růstem považuje bohatství za hlavní faktor prosperity, přičemž na Středním východě a v Africe je to 36 % a v Jižní Americe naopak jen 9 %. Zdraví však sjednotilo všechny regiony s vysokým růstem, nejvíce ho řadí mezi hlavní faktory prosperity lidé v Asii, Latinské Americe, Africe a východní Evropě.

Barometr finanční prosperity PayU ukázal, že klíčem k prosperitě lidí je přístup k finančním službám. Studie mezi více než 10 000 spotřebiteli odhalila, že šest z deseti lidí věří, že finanční služby jim pomohly stát se prosperujícími. Devět z deseti lidí dokázalo přímo rozpoznat výhody finančních služeb, počínaje vkladem peněz a převodem peněz až po úsporu a růst svých peněz.

Podle studie je pro lidi snazší identifikovat emoční výhody finančních služeb než praktické výhody. Například 99,5 % lidí bylo schopno rozpoznat emocionální výhodu úspory peněz, jako je klid mysli, ve srovnání s 97,9 %, kteří mohli vidět praktický přínos, jako například schopnost plánovat do budoucna.

Přestože devět z deseti lidí uvádí, že mají přístup k alespoň jedné finanční službě, tři čtvrtiny lidí si myslí, že by jejich vláda měla dělat více pro zlepšení přístupu k finančním službám. V regionech, které vykazují nejvyšší přístup k jedné nebo více finančním službám, konkrétně v Asii a na Středním východě /v Africe, lidé ve skutečnosti projevili vyšší preference, aby jejich vláda udělala více.

„Pochopení toho, jak přístup k finančním službám ovlivňuje prosperitu, nás zavede do srdce lidského chování a přivede nás o krok blíže k budování světa bez finančních hranic, kde každý může prosperovat. Přední světoví představitelé a vlády mají obrovskou zodpovědnost za vybudování správných služeb, aby každý jednotlivec měl přístup a využíval finanční služby ke zlepšení svých vlastních pocitů prosperity. Technologie je jádrem této mise a musí být používána v každé fázi cesty, aby co nejlépe poskytovala finanční služby občanům po celém světě“, říká Laurent le Moal, generální ředitel PayU.

Průzkum realizován s více než 10 500 dospělými respondenty z 18 zemí v Africe, Asii, Evropě, Jižní Americe a na Středním východě, s rovnoměrným rozdělením podle pohlaví a stáří.  Konkrétně probíhal v těchto zemích: Keňa, Nigérie, Jihoafrická republika, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Turecko, Izrael, Indonésie, Vietnam, Brazílie, Argentina, Kolumbie, Chile, severní Indie (Nové Dillí), západní Indie (Bombaj), východní Indie (Kalkata) a jižní Indie (Bengaluru).

PayU je přední poskytovatel platebních služeb online na 18 trzích s vysokým růstem. Věnuje se vytváření rychlého, jednoduchého a efektivního platebního procesu pro obchodníky i kupující.

Newsletter