Studie PayWell: České firmy sázejí na benefity

V době téměř plné zaměstnanosti a nedostatku kvalitních zaměstnanců sázejí české firmy kromě navyšování finančních odměn také stále více na nabídku benefitů. Oddělení People & Organization společnosti PwC zveřejnilo výsledky průzkumu odměňování realizovaného mezi 145 společnostmi působícími napříč sektory na českém trhu. V rámci průzkumu PayWell tým PwC analyzoval celkové strategie odměňování i trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod na českém trhu.

„Podle naší studie PayWell, která už přes dvacet let sleduje finanční odměny a nefinanční benefity ve firmách, patří mezi top 5 nejposkytovanějších benefitů mobilní telefon, týden dovolené navíc, služební auto, občerstvení na pracovišti a penzijní připojištění. Zaměstnavatelé se snaží nastavit benefity tak, aby korespondovaly s poptávkou zaměstnanců. Zvláště v poslední době, kdy mají problémy získat nové kvalitní pracovníky. Paleta nabízených benefitů je tak nyní širší a kreativnější než v minulosti, ale první pětka benefitů si dlouhodobě drží své výsadní postavení,“ říká Martin Hůrka manažer oddělení People & Organisation PwC.

Dle aktuálních tržních údajů roční náklady na zaměstnanecké výhody na jednoho pracovníka přesahují v průměru částku 36 tisíc korun (napříč všemi obory). Tato částka přitom nijak nezohledňuje případné daňové dopady jednotlivých benefitů.

Dovolená – Přibližně devět z deseti firem (86 %) svým zaměstnancům nabízí pět týdnů dovolené. U 41 % společností závisí nárok na dovolenou od kombinace: pozice a počet odpracovaných let. Dalších 47 % společností tyto faktory nerozlišuje a nárok na dovolenou je stejný pro všechny zaměstnance.

Stravenky – Jsou poskytovány v 70 % společností. Průměrná hodnota stravenky na den je 88 Kč. Společnosti z automobilového sektoru a sektoru průmyslové výroby dávají spíše přednost vlastním stravovacím zařízením před poskytováním stravenek.

Pracovní doba – Některou z forem pružné pracovní doby umožňuje svým zaměstnancům využívat 93 % účastníků studie. Zároveň podle průzkumu 48 % společností nabízí alespoň některým svým zaměstnancům možnost práce z domova s tím, že většina z nich počet dní práce z domova pro své pracovníky nelimituje.

Penzijní připojištění – Patří stále mezi nejčastěji poskytované finanční výhody, poskytuje jej 89 % firem. V rámci průzkumu PwC nabízí svým zaměstnancům penzijní připojištění dokonce 100 % společností z ICT sektoru, které prošly dotazováním.

Životní pojištění – Příspěvek na životní pojištění nabízí 43 % firem. I přesto, že jsou penzijní připojištění a životní pojištění společnostmi nabízena, zaměstnanci je ne vždy využívají. V průměru jsou využívána z 52 % (penzijní připojištění) a 34 % (životní pojištění).

Služební automobily – Poskytuje je alespoň některým zaměstnancům 87 % společností, přičemž zejména zaměstnanci na vyšších manažerských pozicích je získávají především z titulu pozice (tzv. statusová vozidla), méně již z hlediska potřebnosti pro výkon své práce.

Zdravotní péče – Některý z benefitů, spadajících do rozšířené zdravotní péče, poskytuje svým zaměstnancům 31 % společností. Ze studie dále vyplývá, že celkem 50 % zaměstnavatelů automobilového sektoru poskytuje svým zaměstnancům rozšířenou zdravotní péči, což je společně s finančním sektorem nejvíce ze všech odvětví.

Studie PwC PayWell je sektorově orientovaná studie zabývající se úrovní odměňování a zaměstnaneckých benefitů. Díky ní mají zaměstnavatelé možnost zmapovat si svoje postavení na trhu a slouží také jako jedinečný podklad pro další rozvoj a stabilizaci lidského kapitálu ve firmě, což bývá jedna z priorit ve strategii nákladů firmy.

O PwC
PwC  je síť firem s více než 250 tisíci lidmi ve 158 zemích světa. Poskytuje špičkové auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.cz.
Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.
 

Newsletter