Studie VŠE: Česko informuje hůře o rozpočtu. V regionu ale nejlépe

Česká republika se zhoršila v poskytování informací o státním rozpočtu. Vyplývá to ze studie washingtonského Centra pro rozpočet a politické priority. Nicméně centrum hodnotí celkový přístup země k poskytování informací o veřejných financích jako velmi dobrý. Česko se umístilo se 69 body ze 100 možných na 14. místě, v roce 2012 získalo 75 bodu a bylo tak deváté. Studie, na kterou upozornila Katedra veřejných financí VŠE v Praze, byla publikována na internetu. Materiál se týká 102 zemí světa.

Hlavní příčinou zhoršení je malá účast veřejnosti v rozpočtovém procesu a pomalé přizpůsobování zveřejňovaných informací měnícím se požadavkům na rozpočtovou transparentnost. „Ministerstvo financí sice zareagovalo na nedostatky odhalené v minulých ročnících a od roku 2014 připravuje publikaci Státní rozpočet v kostce a na webových stránkách informuje o průběhu rozpočtového procesu, bohužel se však nijak nemění obsah a forma vládního návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu,“ uvedla Lucie Sedmihradská z VŠE.

Tyto dokumenty sice podle ní poskytují velké množství informací, jsou však málo přehledné a zcela opomíjejí informace o tom, jak státní rozpočet přispívá k realizaci vládních priorit a politik. „Samostatným problémem je naprostá absence hodnocení výkonnosti,“ dodala.

„Je to další z porušených slibů Andreje Babiše, vedle růstu provozních nákladů státu, administrativních nákladů daňových poplatníků a neschopnosti zefektivnit výběr daní,“ uvedl dnes bývalý ministr financí a místopředseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle něj současná vláda nejen zvrátila trend zlepšování stavu veřejných financí, ale i zvyšování jejich transparentnosti.

V rámci regionu se Česká republika umístila s 69 body za Německem (71 bodů). Je ovšem transparentnější než Polsko (64 bodů), Slovensko (57 bodů) i Maďarsko (49 bodů). Celosvětový průměr podle studie činí 45 bodů.

Nejlepší informace o rozpočtu celosvětově poskytuje Nový Zéland následovaný Švédskem a Jižní Afrikou. Nejhůře se umístily Saudská Arábie a Katar.

Index otevřeného rozpočtu (Open Budget Index) je stanoven na základě odpovědí na 109 otázek v dotazníku, který podrobně zkoumá osm základních rozpočtových dokumentů z hlediska jejich dostupnosti pro širokou veřejnost a rozsahu poskytovaných informací. Současně zkoumá i roli zákonodárců a Nejvyššího kontrolního úřadu a možnost občanů podílet se na procesu rozhodování o rozpočtu. Dotazník vyplňují nezávislí odborníci, studie přihlíží i k vyjádření zástupce ministerstva financí. Nyní zveřejněné výsledky se týkají rozpočtových let 2013 a 2014.

Index otevřeného rozpočtu je zveřejňován od roku 2006 ve dvouletých intervalech.

Newsletter