Sucho, plýtvání vodou – globální výzvy mají podnikatelský potenciál

Vysychající místa nebo ochlazující působení městské zeleně umí z aktuálních satelitních dat vyhodnocovat lidé z brněnské firmy World from Space. Letošní časná sklizeň má podle nich negativní efekt na zadržování vody v  krajině. Sucho v Česku obecně je jednou z globálních výzev, kterým by se dalo čelit i novými podnikatelskými nápady. Startup World from Space prošel programem Jihomoravského inovačního centra (JIC). Stejně tak se udržitelností vody věnují další firmy, třeba Unisavers nebo Watersavers, které napomáhají lidem neplýtvat pitnou vodou. JIC se mimo jiné hlásí k  hodnotám tzv. SDGs (Sustainable Development Goals) stanovených  OSN v programu udržitelného rozvoje do roku 2030.

Tříletá diskuze členských států OSN, zástupců občanské společnosti, podnikatelů a akademiků, skončila formulací sedmnácti cílů udržitelného rozvoje. JIC se přihlásil prioritně ke čtyřem z nich. Chce jít příkladem svým klientům, a proto vybral oblasti, kterých se podnikání nejvíce dotýká: odpovědnou výrobu a spotřebu, pitnou vodu a kanalizaci, dostupné a čisté energie, rovnost mužů a žen. „V JIC pracujeme s lidmi, kteří chtějí podnikat a měnit svět. Mají tak možnost udělat ho lepší, zdravější, čistější. Podporujeme inovativní nápady, které mají budoucnost. Ta ale bude vypadat přesně podle toho, jak se chováme teď a budeme v příštích letech. Snažíme se na to nezapomínat, nebýt lhostejní a upozornit na to, že i v podnikatelské sféře je pro tyto projekty prostor,“ říká ředitel JIC Petr Chládek.

JIC začíná od sebe. Mimo třídění odpadu, kompostování, používání ekologicky šetrných výrobků a úspor energií má také nainstalované speciální šetřiče vody od svého klienta, společnosti Watersavers. S rozvojem pomáhají konzultanti JIC také startupu World from Space. Ten se zabývá mapováním a analýzou zeleně pomocí nejmodernějších vesmírných technologií. “Dovedeme mimo jiné určit suchem nejohroženější oblasti v celých krajích nebo vyčíslit dopady aktuálního sucha v přehřátých městech. Nově také využíváme satelitní data k přesnému zjišťování, které znečištění ovzduší vzniká v místě, a které přináší vítr z jiného regionu,”  vysvětluje Jan Labohý z World from Space.

Prozatím není v Česku mnoho podnikatelů, kteří by šli podobnou cestou. „Trh, který by pobíral tento typ podnikání se úspěšně formuje a je velká pravděpodobnost, že rychle poroste a s ním porostou i firmy zaměřující se na produkty nebo služby spojené s udržitelným rozvojem,“ komentuje situaci seniorní konzultant JIC Martin Dokoupil. Ten působí ve společnosti Tierra Verde, která je úspěšnou v oblasti ekologického fungování domácností. Nabízí mimo jiné přírodní alternativy plastových materiálů. Další seniorní konzultant JIC Jan Zeman vnímá tržní potenciál podobně. „Podporování hodnot SDGs je ve firmách obecně vnímano spíše jako náklad navíc. Z mé zkušenosti to ale vidím opačně. V těchto oblastech je obrovský prostor pro příležitosti, které mohou být pro mnoho podnikatelů cestou k růstu a inovacím. Už teď některé firmy tyto hodnoty naplňují a věřím, že jich bude přibývat,“ upřesňuje Zeman. Právě on je majitelem Biopekárny Zemanka, která pro výrobu sušenek a krekrů používá jen suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství. Jeho zaměstnanci používají při práci recyklované kartony a papíry, ekologické čistící prostředky a odebírají energii pouze z obnovitelných zdrojů.

Newsletter