SUEZ Využití zdrojů testuje elektromobil a plánuje další, řešení na klíč dodává ČEZ ESCO

Společnost SUEZ Využití zdrojů zahájila provoz prvního elektromobilu ve svém fleetu. Zázemí zajišťuje společnost ČEZ ESCO, která dodala první elektromobil a instalovala k němu dobíjecí wallbox. V oblasti elektromobility nabízí ČEZ ESCO širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje.

SUEZ Využití zdrojů je členem skupiny SUEZ se sídlem ve Francii, patří mezi největší společnosti v sektoru odpadového hospodářství. Zákazníkům z oblasti průmyslu i municipalit nabízí komplexní řetězec služeb od odvozu k využití, recyklaci a odstranění průmyslových a komunálních odpadů včetně těch nebezpečných a disponuje k tomu řadou nejmodernějších technologií. K důležitým aktivitám společnosti patří také sběr a separace druhotných surovin, čištění průmyslových objektů, odstranění ekologických zátěží, non-stop havarijní služba a poradenství.

„Pro společnost, která má v erbu využití odpadů, recyklaci a odstraňování ekologických zátěží, je elektromobilita v tuto chvíli logickým směrem. Podobně jako v dalších zemích naší působnosti je i v České republice naším záměrem pokračovat ve snižování uhlíkových emisí a obecně podnikat v souladu s principy oběhového hospodářství, a proto se zajímáme o elektrifikaci naší flotily,“ uvedl Zdeněk Horsák, generální ředitel SUEZ Využití zdrojů a SUEZ Česká republika.

„Je pro nás velkou příležitostí účastnit se procesu elektrifikace vozového parku velkých zavedených značek jako je SUEZ. Jako největší hráč v tuzemské elektromobilitě rádi předáme naše zkušenosti a navrhneme pro SUEZ Využití zdrojů na míru šité komplexní pojetí elektromobility ve vazbě na celkový energetický management i ostatní potřeby zákazníka,“ řekl Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO.

Zakázka zahrnuje dodávku elektromobilu Volkswagen e-Golf včetně dobíjecí stanice (wallboxu) pro provoz v Brně. Součástí je realizace na klíč, tedy od návrhu řešení, po jeho dodávku, instalaci a aktivaci. V jednání je i dodání elektromobilů a dobíjecích stanic různých kategorií do dalších lokalit, kde společnost SUEZ Využití zdrojů v České republice působí.

Společnost ČEZ ESCO v oblasti elektromobility nabízí širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje. Jde například o návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ ESCO nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility pro jednotlivá města a regiony.

Skupina ČEZ v současnosti provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice – vedle více než 100 rychlodobíjecích stanic je řidičům k dispozici i zhruba šedesátka tzv. stanic normálního dobíjení. Část sítě vzniká díky evropskému grantovému programu CEF, nově ČEZ staví také díky prostředkům Operačního programu doprava. Zbylé rychlodobíjecí stanice staví ČEZ na vlastní náklady. Více na http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html. Při využívání celé sítě dobíjecích stanic se uživatel před dobíjením identifikuje jedinečnou RFID kartou.

Newsletter