Světový týden zeleného zákalu upozorňuje na rizika onemocnění

Světový týden zeleného zákalu (glaukomu) je letos vyhlášen od 10. do 16. března a upozorňuje na rizika onemocnění zeleným zákalem. Jedná se o společný projekt Světové glaukomové asociace a Světové asociace pacientů s glaukomem.

Zvýšený nitrooční tlak je rizikovým faktorem pro rozvoj zeleného zákalu. Zelený zákal je skupina onemocnění, při kterých dochází k postupnému zhoršování zraku v důsledku poškození zrakového nervu. Příčina onemocnění není jednoznačná. Včasná diagnóza a správná léčba dokáže oddálit zhoršování zrakových funkcí a zabránit tak slepotě.

Přibližně 60 milionů[1] lidí na celém světě žije s glaukomem (zeleným zákalem). V roce 2020 se odhaduje výskyt tohoto onemocnění až na 76 milionů[2]. Až 50% lidí o své nemoci ani neví. Zákeřnost zeleného zákalu spočívá hlavně v tom, že člověk může přijít až o 40 % zraku aniž cokoliv zpozoruje. V současné době dosahuje celosvětově počet lidí, kteří oslepli následkem glaukomu 4,5 milionu[3]. V České republice bylo v roce 2017 ambulantně léčeno 367 323 pacientů se zeleným zákalem. [4]

Nejčastější formou glaukomu je primární glaukom s otevřeným úhlem. Tento typ zákalu nemusí dělat pacientovi dlouho žádné potíže a proto bývá odhalen až v pokročilém stadiu. Důležité jsou pravidelné oční kontroly.

Jak pacient pozná, že mu hrozí riziko zeleného zákalu? Jaké jsou varovné signály?

„Glaukom je onemocnění velmi zrádné. Jeho příznaky jsou většinou plíživé a nedávají o sobě vědět. Odhalit se dá jen při lékařském vyšetření. Existují však určité rizikové faktory. Mezi faktory, které nikdo z nás nemůže ovlivnit, patří stárnutí a to konkrétně věk nad 40 let, genetická dispozice (pozitivní rodinná anamnéza) a rasa (glaukom se obecně vyskytuje ve větší míře u afroameričanů). Rizikové faktory, které do určité míry ovlivnit můžeme, jsou zejména nitrooční tlak, stres, emoční výkyvy a cukrovka,“ uvádí MUDr. Marek Fichtl, oční lékař, Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha a předseda České glaukomové společnosti.

Současné možnosti léčby zůstávají v podstatě tři – a to léčba farmakologická (zejména oční kapky), laserová a klasická chirurgie. V oblasti očních kapek je patrný trend používání tzv. fixních kombinací (tzv. „dva léky v jednom“) a používání kapek bez konzervačních látek. Tím se stává farmakologická léčba pro pacienty s glaukomem jednodušší, méně obtěžující a bývá lépe snášena. Objevují se také stále nové moderní mikrochirurgické techniky, nástroje a implantáty.

Velice důležitá je však prevence. Pravidelné vyšetření je zásadní k zachycení zeleného zákalu a k předcházení nevratných změn. Každý ve věku 40 let a více by měl absolvovat pravidelné a detailní oční vyšetření minimálně každé 3-4 roky.

[1] Tham YC et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040, Am Academy of Ofthalmology 2014, 2081-2090
[2] Tham YC et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040, Am Academy of Ofthalmology 2014, 2081-2090
[3] Tham YC et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040, Am Academy of Ofthalmology 2014, 2081-2090
[4] Ústav zdravotnických informací a statisktiky ČR, ÚZIS ČR 2018, Zdravotnická ročenka ČR 2017

Newsletter