Taxikáři vs. Uber: MPO se důrazně ohrazuje proti výrokům Krnáčové

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se důrazně ohrazuje proti výrokům primátorky Adriany Krnáčové, kterými přehazuje odpovědnost za současné velmi extenzivní spory mezi pražskými taxikáři a řidiči služby UBER právě na MPO. Rozhodně není pravda, že „jedině MPO má možnost zakročit proti“ některým segmentům tzv. sdílené ekonomiky, a „musí stanovit, co je a co není sdílená ekonomika“. Ministerstvo to uvedlo v tiskové zprávě.

Ministr Jiří Havlíček k situaci uvedl, že problematika sdílené ekonomiky není jednoduchá záležitost. Hranice mezi sdílenou ekonomikou a klasickou podnikatelskou činností je velmi tenká. Samotný smysl sdílené ekonomiky ministr Jiří Havlíček podporuje. U UBERu je několik oblastí, na které je třeba se zaměřit. Zda se jedná skutečně o nahodilý přivýdělek řidičů využívající UBERu, zprostředkovatele jízd, a nikoli o podnikatelskou soustavnou činnost a s tím spojené dodržování platných zákonů a norem.

„Pro mne je nyní zásadní získat odpověď na otázku, zda všichni občané, kteří jsou ve službě aktivní jako řidiči, mají potřebná oprávnění z hlediska živnostenského zákona nebo zda se jedná o příležitostný přivýdělek. Jestli nikoli, nechť kontrolní orgány na místní úrovni jednají a neoprávněné podnikání postihují. V tomto smyslu je však nutné zdůraznit, že pro jakýkoli postih je jistě složité prokázat živnostenským úřadům, že se jedná o soustavnou činnost jedince,“ prohlásil ministr Jiří Havlíček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu opakovaně ve své komunikaci s paní primátorkou hlavního města Prahy Adrianou Krnáčovou i dalšími zástupci Magistrátu hl. m. Prahy upozornilo, že řada pravomocí umožňujících situaci v oblasti sdílené ekonomiky ovlivnit, náleží již dnes do kompetencí dozorových orgánů, tedy do kompetence hlavního města Prahy. Pražský magistrát má totiž na starosti dozor v oblasti dopravních služeb, přičemž sám uvádí, že v případě řidičů tradičních taxislužeb provedl přes 1200 kontrol, mezi řidiči služeb typu UBER pak přibližně 100 kontrol a ve 14 % případů nalezl závažná pochybení.

Co se týká situace v Praze, tak ministerstvo průmyslu vidí hlavní těžiště v oblasti zpřísněné kontrolní činnosti v segmentu smluvní přepravy a taxislužby obecně. Je třeba, aby férové podmínky platily pro všechny. Nepoctivé či nelegální podnikání musí být ze strany Magistrátu hl. m. Prahy řešeno a adekvátně postihováno“ dodal ministr Jiří Havlíček.

Ministerstvo zároveň upozornilo, že pokud jde specificky o problematiku dopravních služeb, tato agenda náleží do kompetence Ministerstva dopravy. Svědčí o tom také usnesení vlády ze dne 4. září 2017 č. 615, které ukládá všem členům vlády vytvořit přehled legislativních předpisů v jejich gesci, kterých se problematika služeb sdílené ekonomiky dotýká a které bude třeba v dané souvislosti upravit. Konkrétní úkoly jsou uloženy ministrům dopravy, financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu nebo ministryním pro místní rozvoj i práce a sociálních věci. Výsledky svých prací mají členové vlády předložit do konce tohoto roku koordinátorovi digitální agendy při Úřadu vlády, který návazně do 31. ledna 2018 předloží vládě plán úkolů navazující na podklady od jednotlivých ministrů a ministryň.

„Jedná se tedy o široce diskutovaný proces, který se týká většiny resortů v oblasti legislativy. To však nebrání kontrolní činnosti orgánů, protože už nynější legislativa dává značné pravomoci, jak je vidět třeba na případu města Brna,“ řekl dále ministr Jiří Havlíček.

Pro MPO jsou férové a jasně srozumitelné podmínky pro všechny subjekty, které poskytují služby v rámci podnikatelského prostředí, prioritou bez ohledu na formu, jakou jsou poskytovány. MPO dlouhodobě zdůrazňuje, že přijetí zpřesňujících legislativních úprav k novým formám poskytování služeb by mělo být v každém případě provázáno s revizí a zjednodušením pravidel pro stávající ekonomické modely v oblastech, kde to bude možné. Případná úprava stávajících právních předpisů nebo přijetí předpisů zcela nových by mělo být vždy provázáno s jasným cílem a nemělo by bránit rozvoji digitálních nebo sdílených služeb.

Závěrem je třeba zdůraznit, že je nezbytné vyčkat rozhodnutí Soudního dvora EU (dále jen SD EU) ve věci Uber Spain, které by mělo být známo v průběhu roku 2017. Bude zásadním v návaznosti na další kroky v oblasti přístupu ke sdílené ekonomice nejen v ČR, ale i v celé EU. Rozhodnutí SD EU bude představovat významný precedent, neboť bude závazné pro všechny členské státy EU a v tomto ohledu jej lze považovat za klíčové pro řešení obdobných soudních sporů v celé EU.

Newsletter