Tejc navrhne zrychlit vyhošťování, možná i změnu listiny práv

Poslanec Jeroným Tejc (ČSSD) chce navrhnout změny zákona o azylu, které by zrychlily proces vyhošťování neúspěšných žadatelů o azyl. Zvažuje také vypuštění nebo úpravu článku Listiny základních práv a svobod, který přiznává právo na azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Tejc dnes novinářům v Brně řekl, že svým návrhem chce v souvislosti s riziky migrace přispět ke zvýšení bezpečnosti. Podle něj mnoho migrantů současnou podobu zákona zneužívá.

Návrhy nejprve předloží premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD), potom bude hledat podporu u spolustraníků a dalších poslanců. „Pokud to předložím do konce roku, na jaře by se to mohlo projednat a od léta platit,“ uvedl Tejc. Podle něj nyní fungovala technická zabezpečení hranice, ale je potřeba se připravit na tisícové davy uprchlíků i z hlediska zákonů pro případ, že například Německo přestane přijímat uprchlíky, a oni skončí v České republice. Podle Tejce loni žádalo o azyl přes 1500 cizinců, za letošních prvních pět měsíců to bylo přes 600 lidí. Byli ze Sýrie, Iráku, ale i dalších zemí.

Tejcův návrh má tři body. Prvním je vypuštění článku 43 z Listiny základních práv a svobod nebo jeho části. „Nevím, zda je nutné mít v Listině základních práv a svobod článek, který zavazuje Českou republiku k poskytování práva na azyl v tak širokém rozsahu,“ uvedl Tejc. Dodal, že v případě vypuštění budou moct zákonodárci pružněji reagovat na situaci změnou zákonů. Vzhledem k tomu, že Listina základních práv a svobod je součástí českého ústavního pořádku, vyžadovala by taková úprava v Parlamentu ústavní většinu hlasů. Ve Sněmovně ústavní většina čítá 120 hlasů z 200, v Senátu je pohyblivá. Představuje tři pětiny senátorů přítomných na zasedání horní komory, což při plném počtu činí 49 hlasů.

Další dvě změny se týkají zákona o azylu. Nyní o žádosti o azyl rozhoduje ministerstvo vnitra, avšak pokud rozhodne negativně, žadatel se může obrátit na soudy. Do doby jejich rozhodnutí pobývá na území ČR. „Podle mě by ze zákona o azylu měly vypadnout pasáže, že se přiznává odkladný účinek těmto žalobám,“ řekl Tejc. Dodal, že nikomu neupírá možnost přezkumu soudem, avšak žadatelé dnes podle Tejce zneužívají tento systém, aby legalizovali svůj pobyt do doby, než soudy rozhodnou.

Poslední bod předpokládá, že by byl odejmut azyl všem migrantům, kteří na území České republiky spáchají úmyslný trestný čin. „V současnosti platí, že můžeme odepřít azyl těm, kteří spáchali jen zvlášť závažný zločin,“ dodal Tejc.

Newsletter