Téměř polovině Čechů zavřené obchody přes svátky nevadí

Už několik let platí zákon, který obchodníkům nařizuje uzavřít své prodejny na Štědrý den ve 12 hodin a další dva dny neotevřít vůbec. Čechům to ale nijak zvlášť nevadí. 49 % si myslí, že by mělo být přes všechny svátky zavřeno. Vyplývá to z průzkumu nákupních zvyklostí, který provedla KPMG Česká republika.

Pětina lidí zastává názor, že obchody prodávající potraviny by měly být zavřené jen po některé svátky. Se zavírací dobou v neděli souhlasí třetina respondentů. Pouze každý pátý uvedl, že by obchody měly mít pořád otevřeno, přičemž platí, že více si to přejí muži než ženy, a také vzdělanější lidé.

Průzkum dále zjišťoval, zda by měl stát v otázce otevírací doby obchodů rozlišovat jejich velikost, jak je tomu nyní. 64 % lidí si myslí, že by tomu tak být nemělo, pro odlišný přístup k obchodům různých velikostí je necelá pětina (18 %). Stejný podíl lidí na to nemá názor.

Ticho v obchodech chce pouze pětina Čechů

Nakupování v obchodech je většinou doprovázeno zvukovým podkresem. Téměř třetina lidí (29 %) preferuje při nakupování hudbu bez mluveného slova a reklam. Čtvrtina se přiklání ke kombinaci akčních nabídek daného obchodu a hudby. Pětina by ráda při nakupování poslouchala rádio. Úplné ticho by v obchodě ocenilo 18 % respondentů.

Zde je ale patrný rozdíl mezi mladší a starší generací – zatímco mladí lidé preferují hudbu bez jakýkoliv dalších vstupů a ticho si chce jen každý desátý, u lidí starších 45 let si klid přeje už každý čtvrtý.

O průzkumu
Sedmý ročník průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line formou ve dnech 17. – 23. 5. 2019 mezi 1 000 respondenty v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. Ve vzorku bylo 70 % zastoupení žen a 30 % mužů. Dotazovaní byli ti, kteří rozhodují o nákupech potravin pro domácnost.

Newsletter