Tenreyrová (Bank of England): Zkušenosti se zápornými sazbami v ostatních zemích ukazují efektivnost v rámci transmise měnové politiky prostřednictvím bankovního kanálu poskytování úvěrů i kanálu finančních trhů

Newsletter