Dolar pozvolna smazal ranní zisky v dolarovém indexu i proti euru, kde se opět dostáváme nad 1,1900 EURUSD. Měny regionu mírně sílí s výjimkou koruny, která se drží těsně pod 26,10 za euro.

Termín zásadní změny v otevření bankovních systémů je ohrožen

V sobotu 13. ledna vstoupí v platnost zákon o PSD2. Od tohoto data mohou třetí strany zažádat ČNB o licenci opravňující k autorizovanému a zabezpečenému vstupu do bankovních systémů pro své firemní a retailové klienty. 

Vstupem zákona v platnost se třetím subjektům otevírá příležitost zažádat o licenci na PSD2 a tím se napojit na systémy bank. Termín otevření bank je ale ohrožen 18-ti měsíčním přechodným obdobím, které mají banky a třetí subjekty k dispozici kvůli nejasné legislativě. Objevují se již hlasy, že PSD2 nebude mít ten kýžený dopad, který si zákonodárci v EU přáli a banky si tím jen prolobovaly omezení nových technologií, které je ohrožovaly a samy se systémy otevřít nechystají. Nejasnosti  tedy panují ohledně postihu pro bankovní sektor, pokud banky systémy neotevřou.Serveru Roklen24 to sdělila Platební Instituce ROGER.

Zároveň upozornila na to, že doposud bylo umožněno třetím subjektům nahlížet na účty klientů díky screenscrapingu. Legislativa, která vstoupí v platnost 13. 1. 2018, požaduje ověřený přístup. Bez tohoto kroku se jedná o porušení zákona o platebním styku. Automatizované ověření přístupu screenscraping neumožňuje. Je možné pouze přímo v bance za přítomnosti klienta a ověřuje se samotnou aplikací. Pro hladký a z legislativního hlediska správný vstup do bankovních systémů je předurčen formát API. Pro bankovní sektor nejsou uvedeny žádné sankce, pokud se tak nestane.

Newsletter