Terorismus v číslech: Co zažila Evropa minulý rok?

Co se týče bezpečnostní situace v Evropě, teroristické útoky se stávají čím dál vážnější hrozbou. Evropský policejní úřad (Europol) nedávno vydal zprávu, která podrobně mapuje teroristickou činnost v Evropské unii za rok 2016. Členskými státy EU bylo za minulý rok dohromady nahlášeno 142 útoků (toto číslo zahrnuje jak úspěšné, tak i zmařené a nedokončené). 

Při teroristických útocích v roce 2016 v EU zemřelo 142 občanů (započteny jsou pouze oběti), zraněno bylo 379 lidí. Více než polovina útoků, a to 76, byla nahlášena Velkou Británii, dále pak 23 útoků Francií, 17 Itálií, 10 Španělskem, 6 Řeckem, 5 Německem, 4 Belgií a 1 Nizozemskem. 

Průzkum: Největší problémy EU jsou přistěhovalectví a terorismus

Největší počet útoků, v nichž lze identifikovat teroristický motiv, byl proveden etnonacionálními a separatistickými extrémisty (99). Útoky iniciované levicovými násilnými extrémisty pak od roku 2014 narůstají – v roce 2016 dosáhly počtu 27, z nichž nejvíce (16) bylo hlášeno Itálií. Počet džihádistických teroristických útoků se snížil ze 17 v roce 2015 na 13 útoků v roce 2016, přičemž 6 bylo spojeno s tzv. Islámským státem (IS). S útoky džíhádistů však souvisí drtivá většina úmrtí – v roce 2016 to bylo 135 ze 142.

Za teroristické trestné činy bylo zatčeno celkem 1002 osob (z mapy výše je patrné, že dvě zatčení proběhla i v ČR). I většina zatčení se týkala džihádistického terorismu, přičemž toto číslo se za poslední tři roky rychle zvyšovalo: 395 v roce 2014, 687 v roce 2015 a 718 v roce 2016. Zajímavé je, že stále častěji se na džihádistické teroristické činnosti podílely ženy, stejně jako mladiství a mladí dospělí. Jeden ze čtyř (26 %) zatčených v roce 2016 byly ženy, což je výrazný nárůst oproti roku 2015 (18 %).

Ve 40 % případů byly při útocích použity výbušniny, přičemž zpráva poukazuje na používání stále sofistikovanějších zařízení. Europol odhaduje, že ve 40 % případů byl terorismus financován z trestné činnosti, jako je prodej drog, krádeže či loupeže. Co se týče propagandy, džihádistické teroristické skupiny stále častěji využívají sociální média, kde se jim prostřednictvím dobře promyšlených kampaní daří rekrutovat stále více příznivců.

Newsletter