Titul Odpovědná firma získaly KPMG a ZOD Brniště

Titul TOP Odpovědná firma roku pro velké firmy za nejvýznamnější projekty v oblasti trvale udržitelného a odpovědného podnikání získala za celkový přístup společnost KPMG ČR. V kategorii malých firem zvítězilo družstvo ZOD Brniště. V dnešní tiskové právě to uvedla platforma Byznys pro společnost.

V kategorii Pracoviště budoucnosti se stal projektem roku program O2 Experts as trainers, který pomáhá využívat a rozvíjet potenciál všech zaměstnanců – ať v roli interních lektorů či účastníků. Školení pořádaných v roce 2015 se účastnilo 440 zájemců. V kategorii Nejangažovanější zaměstnanci si ocenění odnesla společnost IBM, jejíž snahou je zapojit zaměstnance do podpory veřejně prospěšného sektoru. Dobrovolníci například pomáhají romským studentům uspět ve studiu, pro dívky připravují letní IT tábor.

Titul Lídr v životním prostředí obdržela firma Veolia ČR za podporu biodiverzity. V kategorii Společensky prospěšný projekt byla oceněna společnost Sanofi a její projekt „STK pro chlapy“, jehož cílem je dostat co nejvíc mužů na preventivní prohlídku. Uznání za společensky prospěšný projekt v oblasti médií obdržela i Česká televize, která prostřednictvím oblíbených pořadů pomáhá neziskovým organizacím získávat finanční podporu.

Cenu společnosti GSK v kategorii Diverzita 2016 získala firma Vodafone. Odborná porota ocenila, že Vodafone podporuje rozmanitost na pracovišti jako své strategické téma a zaměřuje se na všechny skupiny včetně LGBT (osoby s menšinovým sexuálním zaměřením) komunity. Firma například zavedla volný den na registrované partnerství a pět dnů volna při narození dítěte pro partnerku maminky.

Porotci letos vybírali z více než 100 strategií a projektů od zhruba 70 přihlášených firem. „Nejlepší strategie mají společné znaky, a to bez ohledu na obor podnikání či velikost společnosti: hodnotový posun a rostoucí zájem zaměstnanců se do podobných aktivit zapojovat,“ uvedla předsedkyně platformy Pavlína Kalousová.

Cena TOP Odpovědná firma vyzdvihuje a oceňuje strategické aktivity společností v oblasti trvale udržitelného a odpovědného podnikání. Rozhodující je komplexnost projektů, přínos pro společnost a inovativnost.

Newsletter