Transparency International ČR podává žalobu na Andreje Babiše

Transparency International ČR (TI) podává žalobu na premiéra Andreje Babiše. Žaloba se týká soustavného poškozování dobrého jména TI. Trestně stíhaný premiér již řadu měsíců naši protikorupční organizaci uráží ve svých veřejných vystoupeních, kdy nás mimo jiné označuje jako „zkorumpovanou Transparency“.

„Útoky Andreje Babiše jsou cílenou snahou o poškozování našeho roky budovaného dobrého jména, prověřeného dlouhou řadou kauz napříč celým politickým spektrem a podpořeného nesčetným množstvím kvalitních expertních projektů, dat a analýz,“ říká David Ondráčka, ředitel TI. 

„Česko je stále právním státem, a proto se budeme bránit veřejně a u soudu proti podobným praktikám oligarchů, kteří vidí okolní svět optikou – sluha, nebo nepřítel,“ dodává.

Kroky TI před žalobou

Andreje Babiše jsme několikrát veřejně vyzvali, aby od útoků a urážek vůči TI upustil. Sekretariát Transparency International v Berlíně po stížnosti Agrofertu potvrdil, že česká pobočka globální sítě jedná nezávisle a objektivně v souladu se základními hodnotami a cíli celé organizace.

Předseda dozorčí rady české TI Vladimír Králíček adresoval otevřený dopis Andreji Babišovi, kde také píše, že se v organizaci podvody ani korupce nevyskytují.

Následně jsme premiérovi zaslali předžalobní výzvu, aby se za nařčení v předem dané lhůtě omluvil, jinak se budeme bránit právní cestou. Přes všechny zaslané apely předseda vlády dále pokračuje v útocích proti TI.

„Považuji za nezbytné, aby nezávislý soud připomenul Andreji Babišovi, že není přípustné bezdůvodně někoho urážet a osočovat,“ osvětluje podání žaloby Pavel Uhl, advokát a člen Správní rady TI.

Proč na nás Andrej Babiš útočí?

Útoky vůči TI ze strany Andreje Babiše začaly naplno v létě loňského roku, kdy jsme jako nevládní organizace bojující s korupcí a nekalostmi poukázali na dokument holdingu Agrofert ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru.

Ten dle našeho právního a analytického rozboru jasně popisuje, že premiér České republiky je i nadále ovládající osobou Agrofertu, a tedy ve střetu zájmů, a porušuje zákony, jak na evropské (vzhledem k čerpání evropských dotací), tak i na národní úrovni (mj. s ohledem na vlastnictví mediálního domu MAFRA).

Našim podnětům a závěrům dalo v předběžných závěrech za pravdu již několik institucí, v čele s Evropským parlamentem a Evropskou komisí (EK), která zastavila dotace pro Agrofert a posléze do Česka zaslala předběžnou auditní zprávu, která potvrzuje, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů.

Nyní se čeká, jak se ke zprávě EK postaví české instituce, popř. jak rozhodne o střetu zájmů na národní úrovni Městský úřad Černošice.

Financování Transparency

Vzhledem k premiérovým útokům na naše financování znovu zdůrazňujeme, že veškeré informace o našem hospodaření jsou dostupné online.

Naše financování (příjmy a náklady) pravidelně a roky online zveřejňujeme v rámci našich výročních zpráv, které jsou zkontrolovány nezávislými auditory.

TI má široký vějíř finančních zdrojů, naše roční příjmy jsou zhruba 9 milionů korun. Prostředky získané v rámci grantů a od nadací jsou nenárokové a podléhají komplexní soutěži.

Jedná se především o vzdělávací projekty, které jsou jasně definovány svou náplní a aktivitami, rozpočtem a časovým plánem, kdy např. předáváme naše mezinárodní zkušenosti a znalosti českým úředníkům v oblastech veřejných zakázek, evropských fondů, nebo rozkrývání majetkových struktur, tak abychom jim pomohli předcházet rizikům, zvýšili jejich odbornost a představili jim aktuální trendy v oblasti korupce.

„Máme i silnou základnu individuálních a firemních dárců, kterých si velice vážíme a kteří nás pravidelně podporují třeba trvalým příkazem, nebo ročním darem. Dary lze dohledat na našem transparentním účtu,“ vysvětluje David Kotora, manažer fundraisingu a komunikace TI.

„Také se věnujeme placenému poradenství. Firmám a institucím poskytujeme naše poradenské služby, a to mimo jiné v oblastech compliance a whistleblowingu, veřejných zakázek či jako garanti a provozovatelé etické linky, kam mohou např. zaměstnanci či veřejnost ohlašovat nekalosti. Tomuto tématu se věnujeme v Transparency dlouhodobě a nyní se stává velmi aktuálním vzhledem k nové evropské směrnici na ochranu whistleblowerů,“ doplňuje.

Newsletter