Trh práce ve 2. čtvrtletí nadále poroste Optimismus firem je ale od konce roku výrazně menší

Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2020.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2020 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2020 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2020 mírně pozitivní náborové plány. 8 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 89 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2020 hodnotu +5 %.

„Nezaměstnanost v meziročním srovnání nadále klesá a vývoj trhu práce by měl být pozitivní ve všech hlavních zaměstnavatelských sektorech i v druhém čtvrtletí roku. Ve srovnání s nevídanou náborovou aktivitou firem, která se naplno projevila v polovině roku 2015 a trvala 4 roky, jsou naše poslední 3 kvartální výsledky měření nálady zaměstnavatelů výrazně nižší, nicméně stále pozitivní. Nejoptimističtějšími sektory jsou stavebnictví a obchod, nejvíce nabírají zaměstnavatelé v Praze – a to především ti velcí, 16 % z nich bude ve druhém čtvrtletí nabírat nové zaměstnance,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Porovnání organizací podle velikosti

Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích podle velikosti podniku očekávají nárůst počtu pracovních sil. Zaměstnavatelé s více než 250 zaměstnanci hlásí nejsilnější náborové prostředí s Čistým indexem trhu práce +14 % (16 % bude nabírat a 2 % propouštět). Mikropodniky a střední podniky vykazují stabilní náborové aktivity s Čistým indexem trhu práce +4 %. Malé podniky očekávají stagnující náborové plány s Indexem +1 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé ve všech sedmi odvětvích předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Stavebnictví s Indexem +12 % a Velkoobchod a maloobchod s Indexem +9 %. Ubytování a stravování očekává pozitivní náborové aktivity s Indexem +7 %­. Nejslabší trh práce s Indexem +2 % předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Ostatní výroba (kde je zahrnuta Těžba nerostných surovin, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov).

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější optimismus hlásí zaměstnavatelé v Praze s Indexem +7 %, následuje Morava s 6 % a Čechy hlásí Čistý index trhu práce +3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v Praze hlásí zlepšení náborového prostředí o 4 procentní body. Index v Čechách a na Moravě zůstává relativně stabilní.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro druhé čtvrtletí 2020 ukazují, že zaměstnavatelé ve 42 ze 43 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové aktivity pro druhé čtvrtletí posílily ve 23 ze 43 zemí a oblastí, oslabily v 11 a zůstaly beze změny v devíti. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je náborové prostředí příznivější v 14 zemích a oblastech, oslabilo ve 22 a zůstalo beze změny v sedmi. Nejsilnější trh práce očekávají zaměstnavatelé v Chorvatsku, Řecku, Japonsku a Tchaj-wanu, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Hongkong, Polsko a Jižní Afrika.

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 9. června 2020.

Poznámka pro editory
ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již více než pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.
V průzkumu došlo ke sloučení některých odvětví, nově zahrnuje pouze sedm oborů. Doprava, skladování a komunikace a Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura jsou nově zahrnuty pod společným názvem Ostatní služby. Těžba nerostných surovin, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov pod Ostatní výroba. Je to z toho důvodu, aby vedle velkých zaměstnavatelských celků (jako je například zpracovatelský průmysl nebo služby podnikům) nestály samostatně sektory, které zaměstnávají řádově méně zaměstnanců (jako je například těžební průmysl).
O průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“
Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce pro 2. kvartál roku 2020 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v druhém čtvrtletí 2020 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
Průzkum „ManpowerGroup Index trhu práce“ se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí.
Průzkum probíhá již více než 55 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na dotazování více než 58 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 43 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.
 
Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce nyní probíhá v těchto 43 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Guatemala, Hongkong, Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA a Velká Británie. Projekt odstartoval ve Spojených státech a Kanadě v roce 1962 a v roce 1966 se zapojila také Velká Británie. V roce 2002 se připojují Mexiko a Irsko, o rok později pak dalších 13 zemí. Nový Zéland se přidává v roce 2004, Čína, Indie, Švýcarsko a Tchaj‑wan v roce 2005 a Argentina, Peru, Kostarika a Jihoafrická republika v roce 2006. V roce 2008 se do projektu zapojují i Česká republika, Guatemala, Kolumbie, Polsko, Rumunsko a Řecko, v roce 2009 Maďarsko a Brazílie, v roce 2010 Panama, pro rok 2011 Bulharsko, Izrael, Slovensko, Slovinsko a Turecko, v roce 2012 Finsko, v roce 2016 Portugalsko a v roce 2018 Chorvatsko.

Newsletter