Tři čtvrtiny exportérů očekávají recesi do dvou let

Jednou za tři měsíce provádí Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací exportérů šetření mezi českými vývozci. K tradičnímu šetření Raiffeisenbank připojila i jednu anketní otázku, která zní: „Kdy podle Vás česká ekonomika vstoupí do recese (pokles produkce české ekonomiky)?“ Více než třetina respondentů čeká recesi již příští rok, 39 procent respondentů pak v roce 2020.

„To kontrastuje s prognózou Raiffeisenbank i s očekáváními trhu. Růst HDP by se v příštím roce měl udržet nad 3 procenty a v závislosti na čerpání EU fondů pokračovat, pravděpodobně pomalejším tempem, i v roce 2020. V názorech českých vývozců se velmi pravděpodobně zrcadlí obava ze současného růstu protekcionismu ve světě,“ domnívá se Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

 

Newsletter