Tři oblasti, ve kterých je profesionální překlad nenahraditelný

Lidé se po desetiletí pokouší vyvinout možnost plně funkčního strojového překladu, ovšem stále selhávají. Důvodem je nejen to, že se odlišné jazykové systémy se od sebe v mnoha ohledech liší, ale také fakt, že lidský faktor je v některých případech jednoduše nenahraditelný.

1. Důležitý obsah online

Může se jednat o jakýkoli publikovaný obsah, ale v této souvislosti poukazujeme především na obsah webových stránek. Všechny části webu možná nejsou stejně komplikované nebo důležité, tudíž pro některé část postačí i strojový překlad v kombinaci s lidským zásahem.

Nicméně profesionální překlad by měl být použit pro všechny důležité části webu, jako je domovská stránka, sekce O nás nebo neméně významné smluvní podmínky. V opačném případě budou vaši návštěvníci pravděpodobně odrazeni kvalitou překladu a okamžitě opustí váš web. Jakákoliv sebelepší marketingová strategie totiž nedokáže dorovnat špatnou uživatelskou zkušenost.

2. Odborný obsah

Strojový překlad určitě není možné použít v záležitostech, jako jsou finanční audity, protože obvykle obsahují znalecké posudky, které je třeba překládat bezchybně. Dalším dobrým příkladem jsou právní překlady dokumentů, které budou použity u soudu.

Takové texty navíc vyžadují ověřený překlad certifikovaným překladatelem. Jako další příklady odborného obsahu lze uvést lékařský a farmaceutický průmysl, technické texty nebo třeba propagační materiály.

3. Citlivý obsah

Když překládáte například svou anglickou webovou stránku pro Blízký východ nebo čínský trh, musíte si být vědomi toho, že veškerý váš obsah musí být upraven s ohledem na různé kulturní a náboženské rozdíly. To vyžaduje nejen překlad, ale také lokalizaci. Kulturní kontext je něco, co stroje prozatím pochopit nemohou.

Strojový překlad může hrát velkou roli v moderních lokalizačních pracovních postupech, jelikož jej lze použít k urychlení procesu lokalizace, ovšem pouze při posouzení rodilým mluvčím cílového jazyka, který změní a přizpůsobí překlad podle požadavku cílového publika.

Newsletter