Tržby ve službách se meziročně reálně zvýšily o 1,4 %. Nejvíce v informačních a komunikačních činnostech

Ve druhém čtvrtletí se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 1,4 %, bez očištění o 0,9 %. Sezónně očištěné tržby mezičtvrtletně stagnovaly. Informoval o tom dnes Český statistický úřad.

Na poklesu tržeb dopravy a skladování o 1,4 % se podílela všechna odvětví s výjimkou poštovních a kurýrních činností (růst o 10,4 %). Největší pokles tržeb vykázalo skladování a vedlejší činnosti, a to o 3,9 %. Pokles tržeb se nevyhnul ani vodní dopravě (o 1,5 %), pozemní a potrubní dopravě (o 0,7 %) a letecké dopravě (o 0,2 %).

V ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 1,9 %. V ubytování se tržby zvýšily o 1,6 %, ve stravování a pohostinství tržby vzrostly o 2,1 %.

Růst tržeb informačních a komunikačních činností o 7,1 % byl ovlivněn zvýšením tržeb informačních činností (o 28,8 %), které zahrnují např. činnosti související s webovými portály, zpracováním dat a hostingem. Dvouciferným tempem rostly také tržby tvorbě programů a vysílání (o 11,6 %) a vydavatelským činnostem (o 10,6 %). Vyšší tržby dále vykázaly činnosti v oblasti informačních technologií (o 4,4 %), telekomunikační činnosti (o 4,1 %) a tzv. hudební a filmový průmysl (o 0,4 %).

V činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,3 %. Tržby v pronájmu nemovitostí stagnovaly. Pokles tržeb zaznamenaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 5,8 %).

V profesních, vědeckých a technických činnostech se tržby zvýšily o 0,7 %. Na růstu se nejvíce podílely činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 4,0 %) a právní a účetnické činnosti (o 3,1 %). Rostoucí tržby vykázaly i reklamní agentury a průzkum trhu (o 1,7 %). Klesajícími odvětvími v této sekci byly architektonické a inženýrské činnosti (o 2,0 %) a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 1,3 %), kam se řadí například překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru.

V administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 2,0 %. Nejvýraznější pokles tržeb zaznamenaly cestovní agentury (o 7,0 %) a agentury práce (o 5,6 %). Nižší tržby vykázaly také bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,0 %). Růstu tržeb naopak dosáhly administrativní a kancelářské činnosti (o 3,3 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 0,8 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 0,7 %).

Newsletter