Tržby za služby v 1. čtvrtletí meziročně stouply o 0,7 procenta

Poskytovatelům služeb v 1. čtvrtletí meziročně vzrostly tržby o 0,7 procenta. Růst vykázala všechna odvětví služeb s výjimkou profesních a vědeckých činností a dopravy a skladování. Nejvíce rostly tržby v ubytování a stravování. Uvedl to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

V letošním prvním čtvrtletí bylo o jeden pracovní den méně než ve stejném období předchozího roku. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 0,6 procenta, mezičtvrtletně vzrostly o dvě desetiny procenta.

V ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 5,4 procenta, stouply jak v ubytování (o 6,3 procenta), tak i ve stravování a pohostinství (o pět procent).

Tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností vzrostly o 4,7 procenta. Nejvýrazněji se zvýšily tržby pracovním agenturám, a to o 10,9 procenta. Jejich tržby rostly nepřetržitě od 2. čtvrtletí roku 2010, upozornil ČSÚ. Více vydělávali i poskytovatelé činností související se stavbami a úpravou krajiny, vyšší tržby byly i za pronájem a operativní leasing, služby bezpečnostních a pátracích agentur a za administrativní a kancelářské činnosti. Naopak nižší tržby o 8,7 procenta zaznamenaly cestovní kanceláře a agentury, kterým podle ČSÚ klesaly tržby nepřetržitě od posledního čtvrtletí roku 2012.

Tržby firem v oblasti nemovitostí vzrostly o 2,2 procenta. Pokračoval zejména růst tržeb realitních kanceláří a správy nemovitostí započatý v loňském prvním čtvrtletí 2015.

Výnosy informačních a komunikačních společností vzrostly o 1,6 procenta. Již deváté čtvrtletí v řadě vykázaly růst informační činnosti, které zahrnují například zpracování dat nebo webové portály. Tržby se zvýšily také takzvanému filmovému a hudebnímu průmyslu, tvorbě programů a vysílání a vydavatelským činnostem.

Meziroční pokles tržeb o 3,6 procenta zaznamenaly za první čtvrtletí poskytovatelé profesních, vědeckých a technických činností. V dopravě a skladování se tržby snížily o 0,1 procenta. V objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravě klesly tržby po předchozích dvanácti čtvrtletích nepřetržitého růstu, a to o 1,3 procenta. Nižší tržby vykázaly také poštovní a kurýrní činnosti, letecká doprava a vodní doprava. Naopak skladování a vedlejším činnostem v dopravě se tržby zvýšily o 2,3 procenta.

Newsletter