Tržby zelené dcery ČEZ dosáhly v pololetí 2,7 miliardy korun. Zisk EBITDA stoupl o polovinu

Nekomoditní tržby holdingu ČEZ ESCO, který působí v Česku a na Slovensku, mezi lednem a červnem dosáhly 2,7 miliardy korun, a i přes pandemii COVID se tak vyrovnaly loňskému prvnímu pololetí.

Sektor ESCO se věnuje moderní úsporné a zelené energetice a zahrnuje produkty a služby v oblasti výroby energií (výstavba fotovoltaických elektráren a kogeneračních jednotek, provoz virtuálních elektráren), distribuce (renovace tepelných a elektrických sítí, výstavba rozvoden), spotřeby (projekty energetických úspor EPC, energetický management, regulace výroby) i provozu zařízení a jeho servisu.

„S dosavadními výsledky jsme spokojeni. Zatímco jiné příbuzné průmyslové obory nebo stavebnictví zaznamenávají propad, my se pohybujeme v tržbách na stejných číslech jako loni a v zisku jsme dokonce významně narostli,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) stoupl meziročně na 422 milionů z loňských 273 milionů.

„Hlavní důvody růstu zisku EBITDA jsou dva. Zaprvé nám začaly nabíhat některé projekty a produkty, do kterých jsme dříve investovali. Například naše dcera ČEZ LDS nyní spravuje už 70 lokálních distribučních soustav v Česku a na Slovensku. Před čtyřmi lety jsme přitom začínali od nuly. Jde o soustavy v obchodních centrech, logistických areálech, lázních ale i na letištích nebo v hotelech. Druhým důvodem jsou úsporná opatření na zbytných nákladech, která jsme uskutečnili,“ vysvětluje Čermák.

Za celý loňský rok dosáhly tržby ČEZ ESCO 6,3 miliardy korun.

Mezi velké letošní nové projekty patří například energetické úspory na kolejích ČVUTv městských objektech ve Vrchlabí, rekonstrukce vytápění v Anenském areálu Národního divadla nebo řada instalací kogeneračních jednotek.

Další expanzi ESCO v budoucnu podpoří i ambiciózní celoevropské klimatické cíle. Loni schválená Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal) přijala závazek evropské klimatické neutrality v roce 2050. Zároveň se nyní diskutuje zpřísnění cíle snížit emise CO2 do roku 2030 o 50 až 55 % (oproti původně uvažovaným 40 %), To je velkou příležitostí jak pro moderní energetická řešení v průmyslu, tak například pro projekty energetických úspor formou EPC v obcích a veřejných budovách, kdy dodavatel zákazníkovi přímo ve smlouvě garantuje výši úspor a investice se splácí z peněz ušetřených za energie.

ČEZ rozvíjí segment ESCO prostřednictvím dalších dcer sdružených v holdingu Elevion Group ještě v Německu, Polsku, Rumunsku a severní Itálii. Na těchto trzích dosáhly v prvním letošním kvartále tržby 7,8 miliardy korun.

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je i dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. ČEZ ESCO má téměř 2000 zaměstnanců a patří do něj firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ČEZ Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ ESCO Slovensko, ČEZ LDS, ČEZ Servis, ČEZ Slovensko, ČEZ Solární, Domat, E-Dome, ENESA, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort. Více na www.cezesco.cz.
O Elevion Group:
Společnosti poskytující ESCO služby mimo Českou republiku a Slovensko jsou v rámci Skupiny ČEZ sdružené do Elevion Group. V současnosti se jedná o více než 40 firem působících v jedenácti zemích, které ročně zrealizují více než čtyři tisíce projektů nejrůznějšího rozsahu, navržených na míru specifickým požadavkům každého zákazníka. Mezi poskytované služby patří např. modernizace energetického a tepelného hospodářství, modernizace osvětlení, energetické audity, výstavba decentralizovaných energetických zdrojů (kogenerační a trigenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny, plynové kotelny), vzduchotechnické instalace, výstavba, provoz, servisování a údržba technických systémů, projekty energetických úspor a mnohé další. Více na https://www.cez.cz/cs/o-cez/skupina-cez/dcerine-spolecnosti-cez-v-zahranici/elevion-group

Newsletter