Turbína z Doosan Škoda Power v dánském Kalundborgu produkuje elektřinu, topnou vodu i procesní páru

Úspěšným ukončením zkušebního provozu završila Doosan Škoda Power projekt ASV6 v kogenerační elektrárně Asnæs Power Station v dánském Kalundborgu. Plzeňská společnost dodala unikátní dvoutělesovou parní turbínu s odpojitelným nízkotlakým dílem a příslušenstvím. Kromě výroby elektrické energie bude turbína Doosan Škoda Power zabezpečovat dodávky topné vody pro region nebo procesní páru pro blízkou továrnu na výrobu léčiv.

První polovina loňského roku se nesla převážně v duchu montážních prací. Technici a montéři, kterých se na stavbě vystřídalo více než 400, nejprve zdvihli a usadili soustrojí na základovou konstrukci, namontovali ohříváky topné vody a ochrannou konstrukci proti výkyvům počasí a živlů. Po usazení turbosoustrojí práce pokračovaly montáží ocelových konstrukcí, potrubních systémů, elektro části, polní instrumentace a řídicího systému. Konstrukce pak byla zakončena izolatérskými pracemi.

V druhé půli loňského roku byly postupně do provozu uvedeny jednotlivé části díla, na které navázaly první zkoušky turbíny s tzv. ostrou párou. Milník první páry do turbíny byl dosažen na konci října 2019. O měsíc později bylo již celé dílo připraveno k první synchronizaci a dodání prvních megawattů do dánské rozvodné sítě. Zkušební provoz byl úspěšně ukončen koncem ledna 2020 a následně proběhlo finální garanční měření, po kterém si dílo zákazník převzal.

„Projekt je součástí přechodu Asnæs Power Station na udržitelnější formu provozu, ve kterém se bude postupně nahrazovat uhlí udržitelnými zdroji, jako například dřevěná štěpka. Turbína bude navíc dodávat topnou vodu do okolí a zásobovat párou blízký farmaceutický provoz, tudíž je precizní instalace a bezchybný provoz soustrojí obzvlášť důležitý,“ říká Tomáš Winkler, manažer projektu v Doosan Škoda Power.

Doosan Škoda Power je součástí silné skupiny společností sjednocených pod Doosan Group, která svým zákazníkům po celém světě dodává špičkové technologie a služby vysoké kvality a hodnoty.
Doosan Škoda Power je předním světovým výrobcem a dodavatelem zařízení pro elektrárny, zejména pak soustrojí parní turbína – generátor ve výkonovém rozsahu 3 až 1 200 MW. Firma má bohaté zkušenosti a reference v aplikacích pro paroplynové a fosilní elektrárny, CHP, jaderné elektrárny a solární elektrárny (CSP), spalovny biomasy, atd. V oblasti servisu společnost nabízí generální opravy s výměnou opotřebených komponent, dlouhodobý pozáruční servis nebo retrofit či modernizaci parní turbíny vlastní i cizí výroby. Každoroční investice do výzkumu a vývoje zajišťují nabídku vysoce kvalitních produktů, které splňují specifické požadavky zákazníků.

Newsletter