Unipetrol loni zvýšil čistý zisk meziročně o 4 % na 9 miliard korun

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol  loni zvýšila meziročně své tržby o 7 procent na 130,8 miliardy Kč. Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 13,8 miliardy Kč. Čistý zisk meziročně vzrostl o 4 procenta na 9 miliard Kč. Hospodářské výsledky byly zásadně pozitivně ovlivněny zaúčtováním zrušení opravných položek vytvořených v minulosti k fixním aktivům skupiny (impairment) v netto hodnotě 5 miliard korun. Oproti minulým letům se ale projevil celoročně zhoršený stav makroekonomického prostředí, zejména rostoucí cena ropy a z toho plynoucí nižší marže v rafinérské i petrochemické části.

Investice v roce 2018 dosáhly výše 7,9 mld. Kč. Směřovaly zejména do výstavby nové polyetylenové jednotky PE3 v Litvínově, nové plynové kotelny etylenové jednotky v Litvínově a do plánované šestitýdenní údržby rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Mezi klíčové projekty z ostatních investičních aktivit ve všech areálech skupiny Unipetrol patřila probíhající rekonstrukce teplárny T700 v Litvínově a výstavba nové plynové kotelny v Neratovicích. V maloobchodním segmentu směřovaly investice do pokračující modernizace čerpacích stanic Benzina, zejména rozvoje občerstvení Stop Cafe.

„Začátkem října se stal naším jediným vlastníkem mezinárodní koncern PKN Orlen. Stabilita a silné zázemí našeho vlastníka, podnikajícího ve stejném oboru jako my, je zárukou pro další náš růst,“ řekl Krzysztof Zdziarski, generální ředitel společnosti Unipetrol, a dodal: „V uplynulém roce jsme mohutně investovali do modernizace a rozvoje našich výrobních zařízení v celé skupině. Investice za 8 miliard korun jsou druhým největším investičním objemem za posledních deset let. Během uplynulých tří let jsme do modernizace a rozšiřování výrobních zařízení ve skupině investovali přes 26 miliard korun.“

Objem zpracované ropy činil 7,5 milionů tun. Výrobní kapacity v rafinérské části Unipetrolu byly využity na 86 %, v petrochemické části na 81 %. Prodejní objemy rafinérských produktů dosáhly výše 6,3 milionů tun a petrochemických produktů úrovně 1,9 milionů tun.

V maloobchodním segmentu Unipetrol pokračoval v investicích do modernizace čerpacích stanic Benzina a rozvoje konceptu občerstvení Stop Cafe, které je již dostupné na 270 stanicích ze současných 409 čerpacích stanic. Unipetrol pokračoval v postupném posilování vedoucí pozice značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice, když zvýšil její tržní podíl na 23,2 % (k 31. říjnu 2018).

 

Newsletter