Unipetrol podepsal smlouvy na dodávky ruské ropy

Společnosti Unipetrol RPA a PKN Orlen dnes podepsaly na dodávky ruské ropy od společnosti Rosněft v minimálním objemu 2,9 milionů tun a maximálním objemu pět milionů tun. Ropa je pro firmu Unipetrol RPA. Smlouva je platná od července 2016 do konce června 2019.

Společnosti Unipetrol RPA a PKN Orlen dnes podepsaly také smlouvu na dodávky ruské ropy od společnosti Tatněft v objemu 600 tisíc tun pro společnost Unipetrol RPA. Smlouva je platná od července 2016 do konce června 2017.

Sjednané objemy mohou pokrýt od 65 procent do 100 procent celkové poptávky Unipetrolu po ropě tohoto typu v závislosti na ekonomických podmínkách sjednaných objemů v porovnání s podmínkami panujícími na trhu v daném konkrétním čase.

Cena dodávané ropy, dle běžné tržní praxe, bude kalkulována na základě referenční kotace ropy Brent Dated a diference ropy typu Urals.

Newsletter