Unipetrol spolupracuje s policií a zahájil vlastní vyšetřování

Společnost Unipetrol přijala opatření, která se vztahují k mimořádné události na silničním distribučním terminálu před areálem její rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Ve čtvrtek 22. března v 10:00 došlo k explozi bez následného požáru na jedné z prázdných skladovacích nádrží, která nebyla v provozu. Tyto práce neměly souvislost s aktuálně realizovanou plánovanou odstávkou výroby v kralupské rafinerii.

„Ihned po explozi jsme aktivovali havarijní plán nejvyššího stupně. Bezodkladně jsme vstoupili do komunikace a spolupráce s Policií České republiky a složkami integrovaného záchranného systému a zasedl náš interní krizový štáb. Jeho jednání pokračuje i dnes.“ řekl Krzysztof Zdziarski, předseda představenstva společnosti Unipetrol.

Byla zřízena interní vyšetřovací skupina. Zaměří se na podrobné prozkoumání příčin a na to, zda byly dodrženy všechny bezpečnostní a pracovní předpisy jak na straně naší, tak na straně dodavatelských firem. I když všichni pracovníci, kteří se pohybují v areálu, jsou proškoleni, budou zintenzívněny kontroly na dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 „Prostřednictvím partnerských firem jsme vyjádřili hlubokou soustrast pozůstalým a nabídli jim v této velmi těžké situaci naši pomoc. Přejeme rovněž brzké uzdravení zraněným pracovníkům. Zároveň bychom rádi poděkovali pracovníkům integrovaného záchranného systému za profesionální zásah bezprostředně po mimořádné události a efektivní součinnost s interními záchrannými a bezpečnostními složkami. Současně se obyvatelům okolních obcí a měst omlouváme za způsobené nepříjemnosti,“ řekl Krzysztof Zdziarski.

Mimořádná událost by neměla ovlivnit plánovanou odstávku výroby v kralupské rafinerii, jejíž hlavní část je na programu od 27. března do 9. května. Jde o plánované zastavení výroby, jehož primárním důvodem je pravidelná údržba všech technologií v areálu dle legislativních a technicko-technologických požadavků, která se opakuje každé čtyři roky. „Odstávka výroby v kralupské rafinerii je realizována v souladu s původním plánem. Odstávka je velmi pečlivě připravována – na její přípravě pracuje tým odborníků celé dva roky. Máme sestaven detailní časový plán všech nutných prací a pohybu lidí v areálu,“ vysvětlil Krzysztof Zdziarski a doplnil: „S ohledem na mimořádnou událost však zintenzívníme prověření dodržování všech bezpečnostních a pracovních předpisů jak na straně naší, tak na straně dodavatelských firem.“

Newsletter