Unipetrol vykázal za první čtvrtletí 2020 tržby ve výši 24 miliard korun

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2020, které byly nepříznivě ovlivněny přetrvávajícím zhoršeným stavem makroekonomického prostředí, situací okolo šíření nemoci COVID-19, náklady na snižování emisí a nízkými maržemi v rafinérské i petrochemické části. Tržby Unipetrolu činily 24,0 miliard Kč a poklesly tak v meziročním srovnání  zhruba o 17 %. Provozní výsledek před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše -0,6 miliardy Kč. Čistá ztráta dosáhla úrovně 2,2 miliard Kč. Unipetrol zaúčtoval opravnou položku ve výši 3,16 miliard Kč k zásobám rafinérských a petrochemických produktů z důvodu výrazného celosvětového poklesu cen ropy a produktů z ní vyráběných. Pokračující rozvoj zaznamenal Unipetrol v maloobchodním segmentu, a to v Česku i na Slovensku. V České republice Benzina nyní provozuje již 418 čerpacích stanic, na Slovensku patří do její sítě deset čerpacích stanic. Svůj tržní podíl z prodeje pohonných hmot v České republice navýšila na 24,9 %.

„První čtvrtletí letošního roku jsme začali velmi dobře, v jeho druhé půli se na národní i nadnárodní úrovni začala již naplno projevovat situace způsobená šířením koronaviru. Vytvořili jsme opravnou položku ve výši 3,16 miliard Kč k zásobám ropy a produktů, což mělo velký účetní vliv na podobu čtvrtletních výsledků,“ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Unipetrol a dodal: „Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že jako součást kritické infrastruktury České republiky zodpovědně plníme svou roli a dodávky pohonných hmot a dalších produktů pro český trh jsou zajištěny. I v této nelehké situaci hledíme vpřed a pokračujeme v plánovaných investicích. Prvním a významným krokem bylo zprovoznění přírodní linky nové polyetylenové jednotky PE3. Bedlivě také sledujeme naše provozní náklady, ale snižování investic nebo počtu zaměstnanců neplánujeme. To vše jsou dobré zprávy jak pro naše zaměstnance a obchodní partnery, tak především pro celou českou ekonomiku.“

Objem zpracované ropy činil 1,64 milionů tun. Prodejní objemy rafinérských produktů dosáhly výše 1,36 milionů tun a petrochemických produktů úrovně 0,39 milionů tun. Investice dosáhly výše 1,84 miliard korun. Unipetrol je směřoval především do průběžné modernizace svých výrobních technologií, do stavby nové plynové kotelny etylenové jednotky v Litvínově a do finalizace stavby polyetylenové jednotky PE3 tamtéž. Investice proudily také do přípravy realizace zarážky litvínovského závodu.

V maloobchodním segmentu Unipetrol pokračoval v investicích do modernizace a rozvoje své sítě čerpacích stanic v Česku a na Slovensku. V Česku otevřel dvě nové čerpací stanice v Karviné a Přerově a pokračoval v implementaci konceptu rychlého občerstvení Stop Cafe, které je již dostupné na 307 stanicích ze současných 418 čerpacích stanic. To vedlo k meziročnímu nárůstu tržeb v oblasti občerstvení o 25 % v lednu a 26 % v únoru. Situace v březnu již byla ovlivněna šířením koronaviru v České republice. Unipetrol během prvního čtvrtletí letošního roku opět posílil vedoucí pozici značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice, když zvýšil její tržní podíl na 24,9 % (k 31. lednu 2020). Na Slovensku zavedl v prvním čtvrtletí letošního roku benefitní systém pro užívání Benzina Tank karet. Na konci prvního čtvrtletí patřilo do slovenské části sítě Benzina deset čerpacích stanic, z toho dvě samoobslužné.

Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 418 stanic největším řetězcem. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za rok 2019 utržila 129 miliard Kč a zaměstnávala více než 4 800 lidí. Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Newsletter