Unipetrolu meziměsíčně výrazně klesla rafinérská i petrochemická marže

AKTUALIZOVÁNO: Unipetrol zveřejnil své marže za říjen: modelová rafinérská marže v říjnu poklesla meziměsíčně o 42 %, v meziročním srovnání však jde stále o velmi vysoké hodnoty. Společná petrochemická marže poklesla meziměsíčně o 5,3 %, a to kvůli poklesu marže z olefinů, meziročně však zůstává o více než 18 % výš. Výrazná změna nastává u rozdílu v ceně ropy Brent a Ural – ten v říjnu činil 2,5 USD/barel, což je meziměsíční nárůst o 67 %. Vývoj marží shrnuje následující tabulka:

  Jednotka Září 2015 Říjen 2015 Říjen 2014 Meziměsíční změna Meziroční změna
Průměrná cena ropy Brent USD/barel 48 49 87 2,1% -44,8%
Rozdíl v ceně ropy Brent a Ural USD/barel 1,5 2,5 1,3 66,7% 15,4%
Modelová rafinérská marže Unipetrolu USD/barel 5 2,9 2,1 -42,0% 138,1%
Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů EUR/tuna 355 305 443 -14,1% -19,9%
Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefinů EUR/tuna 487 492 269 1,0% 81,0%
Společná petrochemická marže EUR/tuna 842 797 712 -5,3% 18,3%

Newsletter