Unipetrolu ve 3Q klesl čistý zisk o 16 % na 1,3 miliardy Kč

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí roku 2018. Hospodářské výsledky byly ovlivněny nepříznivým stavem makroekonomického prostředí, zejména rostoucí cenou ropy a z toho plynoucími nižšími maržemi v rafinérské i petrochemické části.

Unipetrol ve třetím čtvrtletí letošního roku zvýšil meziročně své tržby o 5 miliard Kč na 36 miliardy Kč. Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 2 miliardy Kč. Čistý zisk klesl o 16 procent na 1,3 miliardy Kč.

Investice ve třetím čtvrtletí dosáhly výše 1,9 mld. Kč, přičemž směřovaly především do výstavby nové polyetylenové jednotky PE3, do plánované odstávky petrochemických výrobních jednotek v Litvínově, do plánované odstávky výrobních jednotek v Neratovicích, do výstavby nové teplárny etylenové jednotky a do pokračující modernizace čerpacích stanic Benzina.

„Nejvýznamnější událostí uplynulého čtvrtletí byla mimořádná valná hromada, na které byl odsouhlasen přechod všech akcií naší společnosti do rukou skupiny PKN ORLEN, který se tak začátkem října stal jediným vlastníkem skupiny Unipetrol,“ řekl Krzysztof Zdziarski, generální ředitel společnosti Unipetrol, a dodal: „V září jsme v rafinérii v Litvínově úspěšně realizovali plánovanou technologickou odstávku petrochemické části v Litvínově, během které došlo mimo jiné k napojení nové teplárny, jejíž stavba pokročila do další fáze.“

Objem zpracované ropy činil 2 miliony tun. Výrobní kapacity v rafinérské části Unipetrolu byly využity na 92 %.

V maloobchodním segmentu Unipetrol pokračoval v investicích do modernizace čerpacích stanic Benzina a rozvoje konceptu občerstvení Stop Cafe. Ten ve třetím čtvrtletí Benzina rozšířila na dalších 19 čerpacích stanic. Celkově tak mohou zákazníci využívat nabídku občerstvení Stop Cafe již na 248 stanicích ze současných 406 čerpacích stanic. Unipetrol tím v třetím čtvrtletí letošního roku posílil vedoucí pozici značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice, když zvýšil její tržní podíl na 22,9 % (k 31. červenci 2018).

Newsletter