Únorová inflace byla mírně vyšší proti očekávání ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v únoru 2015 meziročně o 0,1 %. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v únoru meziročně nepatrně poklesly. Inflace se tak stále nachází hluboko pod dolní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB.

Deflace si stále „dává na čas“

Celková meziroční inflace byla v únoru lehce nad očekáváním ČNB. „Regulované ceny v meziročním vyjádření v únoru – podobně jako v lednu – mírně vzrostly, zatímco prognóza předpovídala jejich slabý meziroční pokles. Ve stejném směru působil v uvedeném období i o něco mírnější než očekávaný meziroční pokles cen pohonných hmot. Korigovaná inflace bez pohonných hmot byla v únoru rovněž nepatrně vyšší, než očekávala prognóza. Naopak ceny potravin v únoru meziročně poklesly o něco výrazněji oproti prognóze ČNB. Dopady změn nepřímých daní se pak v únoru 2015 vyvíjely zcela v souladu s prognózou ČNB,“ uvedl v komentáři Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky.

Zveřejněná data dle ČNB i nadále potvrzují, že rozhodnutí z listopadu 2013 začít používat devizový kurz jako další nástroj měnové politiky významně přispělo k odvrácení hrozby deflace spojené s propadem poptávky. Promítání oslabeného kurzu koruny do inflace prostřednictvím dovozních cen doznívá, kurz ale nadále přispívá k růstu domácí ekonomiky, která působí směrem ke zvyšování cen.

Stávající prognóza ČNB očekává, že se celková i měnověpolitická inflace budou v roce 2015 pohybovat okolo nulových, resp. mírně záporných hodnot a k jejich následnému zvýšení ke 2% cíli dojde během roku 2016. Celkové tlaky na růst spotřebitelských cen se aktuálně vytrácejí, neboť pokles výrobních cen v eurozóně v kombinaci s propadem světových cen energetických komodit vede k výraznému snížení nákladů plynoucích z dovozních cen.

„Toto jejich protiinflační působení odezní až počátkem roku 2016. Směrem ke zvyšování cen bude naopak na celém horizontu prognózy působit pokračující růst domácí ekonomické aktivity a pozvolna zrychlující dynamika mezd,“ uvedla ČNB v komentáři.

Newsletter