ÚOHS loni zahájil tři správní řízení týkající se tržní síly

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) loni zahájil tři správní řízení týkající se možného porušení zákona o významné tržní síle. O rok dříve neotevřel žádný nový případ. Vyplývá to z výroční zprávy úřadu za loňský rok. Aktuálně úřad řeší v této oblasti, která se týká chování obchodních řetězců, pět případů.

ÚOHS ve výroční zprávě uvedl, že nová správní řízení zahájil díky zjištěním z minulých případů, které vedl. V každém z nich posuzuje hned několik skutků, kterými stíhané firmy mohly porušit zákon. Pokud by je úřad do už zahájených řízení doplňoval, doba pro vydání rozhodnutí by se protahovala.

Úřad také ve výroční zprávě uvedl, že se setkává se stále novými případy, kdy řetězce svým chováním mohly porušit zákon. To zaznamenal prakticky u všech velkých firem. „V řadě případů se jedná o chování, které je velmi složitě dokazatelné,“ uvedl úřad ve výroční zprávě s tím, že se často musí obracet na externí znalce. Jako příklad úřad uvedl posuzování požadavků jednoho z řetězců, kterému jeho dodavatelé musí platit za reklamu zveřejněnou v reklamních novinách. Jméno konkrétního řetězce ale neuvedl.

Podle mluvčího ÚOHS Martina Švandy v tomto případě musel úřad zadat dva znalecké posudky, protože u prvního z nich vznikly pochybnosti o tom, zda jsou závěry znalce bez výhrad použitelné. „Druhý, tzv. revizní znalecký posudek, potvrdil pochybnosti úřadu, a bylo tedy možné v tomto správním řízení přistoupit k zaslání výhrad účastníkovi řízení,“ uvedl Švanda.

ÚOHS loni v oblasti významné tržní síly neuložil žádnou pokutu. Dříve sankcionoval například Kaufland. Pokutu 22,13 milionu korun ale letos v dubnu zrušil Krajský soud v Brně. Podle soudu ÚOHS při posouzení významné tržní síly Kauflandu postupoval chybně. Úřad podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

Případ je důležitý i tím, že jde o první rozhodnutí ÚOHS v této oblasti, které přezkoumal soud. V minulosti totiž panovaly nejasnosti jak zákon, který měl být bičem na řetězce, vykládat. „Legislativně technická úroveň zákona o významné tržní síle vykazuje velké slabiny a nedostatky a ve svém důsledku umožňuje vícero výkladů pojmu významné tržní síly,“ uvedl letos v dubnu soud ve svém rozhodnutí.

Newsletter