Upozornění Spotřebitelského fóra na nástrahy Centrálního rezervačního systém pro Očkování proti COVID-19

Zapsaný ústav Spotřebitelské fórum zaznamenal případy, kdy si lidé sami zrušili platnost PIN2, který jim přišel s oznámením o možnosti rezervace termínu, v důsledku chybné víry v intuitivnost Centrálního rezervačního systém pro Očkování proti COVID-19 (https://registrace.mzcr.cz/). Při registraci v systému je důležité pokaždé pečlivě pročíst všechny informace a nespoléhat se pouze na intuitivní chápání systému. Pro přihlášení se k rezervaci místa/termínu (krok 5) je nutné sjet na odkaz níže na stránce, který naleznete pod nadpisem „REZERVACE TERMÍNU“. Pokud jste již prošli kroky rezervace č. 1 až č. 4, již se k nim znovu nevracejte, jinak vám systém smaže pozvánkou k očkování a je nutné počkat na vystavení nové, což může trvat minimálně několik dní.

Dle zjištění Spotřebitelského fóra si někteří uživatelé Centrálního rezervačního systém pro Očkování proti COVID-19 sami zrušili platnost PIN2, který jim přišel s pozvánkou k očkování, protože po přijetí sms s PIN2 zopakovali kroky rezervace č. 1 až č. 4. Na sms s PIN2 uživatelé čekají několik dní či týdnů. Kroky č. 1 až č. 4 se však již nesmí zopakovat, jinak si uživatel zruší původní registraci. Na krok č. 5 „Přihlášení se k rezervaci místa/termínu“ se uživatel dostane přes odkaz níže na stránce, který nalezne pod nadpisem „REZERVACE TERMÍNU“. Pro přístup ke kroku č. 5 nelze využít obrazové schéma s šipkami v horní části registračního systému. Někteří uživatelé se intuitivně domnívali, že na krok č. 5 se dostanou právě přes toto schéma. Jde ovšem pouze o doprovodnou grafiku, která však uživateli neumožňuje přístup k jinému kroku registrace. Uživatelé, kteří v důsledku své chybné intuitivní představy o fungování systému zopakovali krok č. 1 až č. 4, si zrušili platnost PIN2 a operátoři na lince 1221 pro ně nemohou nic udělat a musí čekat znovu na přidělení PIN2 v nové sms. Systém zatím neumožňuje jinou možnost nápravu takovéto chyby.

Zdroj: Centrálního rezervačního systém pro Očkování proti COVID-19
Zdroj: Centrálního rezervačního systém pro Očkování proti COVID-19

Newsletter