Úprk nováčků děsí velké firmy. Důvodem bývá chaos v systémech

Nový zaměstnanec, pokud vzápětí odejde,připraví firmu o sta tisíce korun. Podle personalistů odejde brzy po nástupu třetina nováčků. Jedním z hlavních důvodů je nezvládnutí tzv. onboardingu, tedy začlenění posil do týmů. Specifikem velkých firem pak bývá zahlcení nováčků agendou a informačními systémy, kterých bývá v některých korporacích i několik desítek.

Americká společnost BambooHR provedla v roce 2017 výzkum fluktuace mezi lidmi staršími 24 let. Ze vzorku více než tisíce zaměstnanců vyplynulo, že třetina nováčkůodchází během prvních šesti měsíců. Již v prvním týdnu se rozhodne nepokračovat 16 procent z nich, v prvním měsíci pak odejde 17 procent, v prvním kvartále taktéž 17 procent. Mezi nečastějšími důvody odchodu byly uváděny jiné představy o práci a nedostatečné proškolení ze strany zaměstnavatele.

Několikaměsíční zaškolení je těžké samo o sobě

Vysoká fluktuace nováčků trápí i české firmy, zejména v nynějším období konjunktury, kdy je o talentované zaměstnance rvačka. Noví pracovníci vnímají často množství administrativní a organizační agendy jako zbytečné přetěžování. „Nováčci obvykle procházejí několikatýdenním intenzivním tréningem, avšak v některých firmách a odvětvích může mít zaškolení až několikaměsíční délku.Do celého procesu je zapojeno několik dalších zaměstnanců, kteří se zaškolováním pomáhají. Například ve mzdové sféře, kam přicházejí v devadesáti procentech lidé bez předchozí praxe, trvá zaškolení i tři čtvrtě roku,“ vysvětluje personalistka Zuzana Durňáková z náborové společnosti GoodCall.

Při aktuálním stavustředního a vysokého školství, kdy je důraz stále kladen do značné míry na teoretickou přípravu a praxe je minimum, je dlouhé zaškolování u nováčků zcela běžným jevem. Nový člověk musí po nástupu absolvovat prezenční školení, workshopy na internetu i tzv. shadowing čili „stínovaní“ zkušenějších kolegů. Pokud má k tomu všemu ovládnout v krátké době ještě několik informačních systémů, které jsou vzájemně nekompatibilní, je nováček zcela zahlcen. 

„Často se setkáváme s tím, že nováček se bojí, že udělá administrativní nebo technickou chybu, což mu svazuje ruce. V době automatizace a robotizace, například v prostředí center sdílených služeb, je kladen důraz na lidský prvek spojený s kreativitou, kterou žádný stroj nenahradí. Proto je důležité, aby se lidé už od prvního dne ve společnosti naučili pracovat samostatně, kriticky myslet a využívat výhody, které spolupráce s robotem přináší. Zkrátka nezahltit svoji kapacitu, a naopak využít informace kdalšímu rozvoji svých dovedností, hlavně měkkých,“ potvrzuje Durňáková. 

Redukce systémů nováčkům v korporacích uleví

„Zejména velké firmy se na nás běžně obracejí s problémem, že jim odchází vysoké procento nováčků proto, že jsou nuceni pracovat s několika navzájem nepropojenými programy a databázemi najednou,“ vysvětluje Jiří Jurka ze společnost Innone.cz, která se zabývá hledáním a optimalizací byznys témat s využitím platforem Microsoft 365, Dynamics 365a MS Office 365. „Setkáváme se s tím, že velké korporace pracují i s několika desítkami systémů, místo aby využívaly komplexní platformy již nativně navzájem propojené,maximálně intuitivní a srozumitelné každému zaměstnanci.“

Nováček by se měl věnovat své hlavní činnosti, ne administrativě

Nutností je zjednodušovat. Pokud se počet informačních systémů redukuje na rozumnou míru, nováčkovi se uleví.Rychleji se pak zaškolí ve vlastní činnosti, pro kterou byl přijat, a získá snáze potřebné sebevědomí. Může pak také rychleji profesně růst. „Implementace mívá například podobu zavedení CRM systému ve velké korporaci, z níž hromadně prchají nováčci kvůli nepřehlednosti v administrativě a komunikaci. Pokud musí nováček primárně vyvíjet třeba obchodní činnost a vyřizuje stovky objednávek denně, zabere mu administrativa většinu času, kdy by měl prodávat. Jestliže se navíc objednávkové formuláře liší pouze několikamístným číslem či nepřehledným kódem, je přetížení brzy neúnosné,“ uvádí Jiří Jurka z Innone.cz. „Pokud objem práce a spektrum činností přesáhnou v korporaci určitý limit, bez přehledného CRM systému se taková společnost dlouhodobě jen stěží obejde.“

Newsletter