Dolarový index oslabil zpět pod 92 bodů. Euro po včerejším výprodeji po dosažení 1,2000 EURUSD nabírá další zisky. Koruna po pondělním oslabení drží hodnoty nad 26,20 za euro. Nad očekávání lepší revize HDP za 3Q neměla výraznější vliv.

ÚS zamítl návrh na zrušení tzv. pravidla desetinásobku. Reakce ČNB?

Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení takzvaného pravidla desetinásobku u družstevních záložen, zavedeného v roce 2015. Podle tohoto pravidla mohou družstevní záložny úročit vklady svých členů maximálně do výše desetinásobku jejich podílu na základním kapitálu záložny.

ČNB vítá, že se Ústavní soud ztotožnil s argumenty, které ČNB od počátku uplatňovala, tedy že sektor družstevních záložen dlouhodobě vykazoval znaky systémové nestability, a novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, včetně pravidla desetinásobku, na to přiměřeným způsobem reagovala. ČNB je přesvědčena, že tato změna zákona odstranila zásadní nedostatek české právní úpravy družstevních záložen, tedy morální hazard spojený s předchozím modelem fungování záložen.

K rozhodnutí se vyjádřil viceguvernér Vladimír Tomšík, který má v bankovní radě oblast dohledu nad finančním trhem na starost: „ČNB jako orgán dohledu vítá, že Ústavní soud zamítl tento pokus zvrátit pravidlo, které mělo za cíl omezit morální hazard a posílit princip družstevnictví v sektoru družstevních záložen. Díky právní úpravě regulace kampeliček z roku 2015, kterou ČNB iniciovala a jejíž stěžejní součástí je i pravidlo desetinásobku, se podařilo obrátit nepříznivý vývoj, který započal v 90. letech a vyvrcholil sérií pádů záložen mezi lety 2007 a 2014.“ 

Newsletter