V ČR je 20 754 nespolehlivých plátců DPH, tři čtvrtiny z nich jsou společnosti s ručením omezeným

Ke konci března v České republice podnikalo 20 754 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o 17 %. Jedná se o 6 052 nespolehlivých plátců DPH a 14 702 nespolehlivých osob. Mezi nespolehlivými plátci DPH jednoznačně dominují společnosti s ručením omezeným. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode, leader v oblasti dat a analytiky o firmách.

„Černá listina nespolehlivých plátců DPH se neustále rozrůstá a láme jeden rekord za druhým. V prvním kvartálu přibylo 665 nových firem. Přesto, že se jedná o vysoký přírůstek, ve srovnání s rokem 2019 došlo ke zpomalení,“ zhodnotila aktuální data analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

Newsletter