V ČR začala fungovat Asociace virtuální a rozšířené reality

Asociace virtuální a rozšířené reality (AVRAR) dnes zahájila v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Praze činnost. O založení informovali její inspirátoři a zakladatelé Martin Kotek a Jakub Stejskal.

Asociace virtuální a rozšířené reality si vytkla za cíl propojovat subjekty působící v České a Slovenské republice v oblasti technologií virtuální a rozšířené reality. Bude rovněž prosazovat významné změny právního a administrativního prostředí, které umožní novým technologiím lepší uplatnění v různých oblastech podnikání i ve společnosti.

Asociace sdružuje komerční subjekty, jakož i akademická pracoviště a jednotlivé zájemce, kteří mají společný cíl – prostřednictvím technologických změn a rozšiřování prostoru pro jejich uplatnění prosazovat lepší využití lidských a znalostních zdrojů – vývojářů, výzkumných záměrů, inovativních podnikatelských projektů a optimální efektivitu finančních zdrojů ve prospěch rozvoje oboru. Zázemí nalezla Asociace v prostorách CIIRC Českého učení technického, které jí umožňuje propojovat akademické i podnikatelské prostředí mezi sebou, jakož i s mladými talenty technologických oborů, věnujícím se různým projektům v oblasti technologie virtuální reality.
    
Asociace proto založila Akademii virtuální reality, v níž se mimoškolně vzdělávají zejména mladí zájemci a studenti středních škol. Zakládá také Klub zadavatelů, který bude zprostředkovávat propojení komerčních subjektů s nositeli jednotlivých výzkumných a vývojových projektů.

Asociace také bude pořádat tématické měsíce, v nichž bude prostřednictvím odborných i popularizačních akcí seznamovat veřejnost s možnostmi uplatnění technologií virtuální reality v jednotlivých oborech. Zatímco říjnovým tématem byla Virtuální realita ve filmu, tématem listopadu bude Virtuální realita a její využití v průmyslu.

Newsletter