V dotované dálkové dopravě hrozí kvůli nečinnosti ministerstva monopol ČD

Ministerstvo dopravy nemá žádný plán, jak postupovat pro roce 2019, kdy končí smlouva s ČD na provozování dotovaných rychlíků. Nepokročilo ani ve vyřešení překážek, které zastavily soutěže na dotované rychlíky. Vyplývá to ze společného prohlášení železničních dopravců RegioJet, LEO Express a Arriva.

Vedle průtahů s elektronickým mýtem, hrozí v agendě ministerstva dopravy další časovaná bomba: Zadávání zakázek na dotované rychlíky po roce 2019, kdy skončí platnost smlouvy s Českými drahami. Tu stát uzavřel v roce 2009 na poslední chvíli bez výběrového řízení tak, aby se vyhnul nutnosti soutěžit tyto zakázky, jak ukládá legislativa Evropské unie.

Dva roky před vypršením termínu, do kdy je smlouva s ČD podepsaná, nemá ministerstvo dopravy žádnou koncepci, jak se zadáváním těchto zakázek postupovat dál a nevyřešilo ani zásadní problémy, které údajně brání soutěžím v dotované dálkové železniční dopravě. Těmi jsou především zákonem daná existence tzv. režijního jízdného a také potřeba zavedení společného (integrovaného) tarifu pro všechny dopravce.

S krátícím se časem tak reálně hrozí zafixování monopolu Českých drah v dotované dálkové dopravě i po roce 2019; a v horším případě pak celkový rozklad sytému dotované dálkové veřejné dopravy v České republice.

Plnou zodpovědnost za to nese ministerstvo dopravy a ministr Dan Ťok, pod jehož vedením nedokázal úřad s touto agendou pohnout kupředu. Svou nečinností způsobí časovou tíseň, kterou pak bude alibisticky řešit opětovným přímým zadáním bez výběrového řízení Českým drahám.

„Stojíme před otázkou, zda zvítězí zákon a zdravý rozum, nebo další ochranářství státního železničního molochu napojeného na politickou reprezentaci,“ říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet.

„Rok 2019 se velmi rychle blíží, pokud ministerstvo skutečně chce na železnici konkurenci, je nezbytné, aby začalo notifikovat jednotlivá výběrová řízení, jinak je nebude možné ani vyhlásit, a zakázka pro další roky spadne bez soutěží přímým zadáním do klína Českým drahám. Pouze transparentní soutěže a nabídky dalších dopravců zajistí vyšší kvalitu služeb a nižší náklady pro stát a daňové poplatníky a díky tomu masivní příchod nových cestujících do veřejné železniční dopravy,“ dodal.

Dopravci proto na schůzce žádali, aby ministerstvo co nejdříve zaujalo jasné stanovisko, jak bude po roce 2019 postupovat a řeklo, zda chce ochránit trh pro státem vlastněné České dráhy, nebo zda se chce chovat hospodárně a efektivně a zapojit do systému i soukromé dopravce, kteří umí provozovat vlaky s výrazně nižšími náklady.

„Ministr dopravy nesmí jednat proti duchu a nařízení EU o otevírání a vytvoření jednotného železničního trhu, musí se postavit ztrátovému státnímu podnikání a nepovolenému křížovému financování na železnici. V Německu je využití železnice přepočteno na obyvatele mnohem vyšší. Dálkové trasy se nedotují a regionální trasy se soutěží,“ řekl Peter Koehler, generální ředitel dopravce LEO Express.

„V ČR LEO Express a další soukromý dopravci dokázali, že umí nabídnout nadstandardní služby za výrazně nižší náklady pro stát. Přitom jsme připraveni investovat další prostředky do zlepšení dopravy při respektování požadavku MD na linkové vedení, vozidla, jízdní řády, a další garantovaný rozsah služeb. Ministerstvo musí jednat s péči řádného hospodáře vůči občanům České republiky a jejich podnikatelů. Nemůže neustále měnit plány, protahovat zahájení soutěže nebo přihlížet na rozhazování státních peněz a chránit jenom jednoho státního dopravce,“ dodal Koehler.

„Další překážkou zapojení soukromých dopravců do dálkové dopravy v Česku je podle ministerstva integrované jízdné. Proto jsme na ministerstvu také představili společně vytvořený projekt uznávání jízdného mezi jednotlivými železničními dopravci, který by vyřešil současnou situaci, kdy neexistuje jízdenka, která by cestujícímu umožnila kombinovat cestu různými dopravci na železnici,“ řekl Daniel Adamka, ředitel železničního dopravce Arriva.

Newsletter