V evropské databázi osiřelých děl lze vyhledávat i v češtině

Vyhledávání v celoevropské databázi osiřelých děl je nově dostupné ve všech úředních jazycích EU včetně češtiny. Osiřelá díla jsou knihy, filmy či novinové články, které jsou chráněny autorským právem, ale u nichž není možné určit či nalézt nositele práv. V knihovnách, muzeích či archivech veřejných institucích v Evropské unii jsou miliony takových děl. Aktuálně je v databázi registrováno 1466 osiřelých děl z celé EU, z Česka ale zatím žádné.

Newsletter