V nedělí je Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně

V den 100. výročí vzniku Československa – v neděli 28. října 2018 – budou mít občané České republiky možnost navštívit budovy přímo spojené s tímto výročím, kde představitelé rodícího se státu převzali jeho správu od institucí rakousko-uherské monarchie. Uskuteční se tradiční Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně. 

Reprezentační sály, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně budou přístupné od 9.00 do 16.00 hodin od vchodu z Malostranského náměstí č.19. 

Skupiny návštěvníků budou doprovázet průvodkyně Pražské informační služby, které hosty během cca hodinové prohlídky seznámí s historií budov, architektonickými zajímavostmi i s jejich současným využitím. Návštěvníci obdrží Pamětní list, který připomene události, jež se před sto lety odehrály v dnešním sídle Sněmovny. Vstup je zdarma. 

Newsletter