V Paříži se v říjnu uskuteční největší světový event v oblasti inovací udržitelné energetiky

The Business Booster (TBB) je největší světový event v oblasti inovací udržitelné energetiky.  Letos se bude konat 3. a 4. října v Palais des Congrès v Paříži a jeho hlavním tématem bude „humanizace“ energetické transformace neboli zpřístupnění moderních technologií široké veřejnosti. Pro udržitelný rozvoj je totiž nezbytné, aby se s paradigmatem udržitelného způsobu života ztotožnilo co nejvíce obyvatel planety, kteří se „vydají“ na cestu od neobnovitelných k obnovitelným zdrojům. 

„The Business Booster je katalyzátorem inovací v energetickém sektoru, ale nyní se více než kdy v minulosti potřebujeme soustředit na lidskou stránku energetické transformace. Lidé z celého světa sem přicházejí, aby spolupracovali a hledali řešení největšího problému, kterému kdy lidstvo čelilo. Nové technologie a inovace jsou zásadní, je ale také podstatné vážit si role spotřebitele a uživatele, který je pro úspěšnou energetickou transformaci klíčový. Právě uživatel budete tento rok hlavním tématem našeho eventu,“ řekl Diego Pavia, CEO společnosti InnoEnergy – evropského společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie, které tuto dvoudenní akci každoročně pořádá.

Během dvou dnů se bude TBB věnovat pěti tématům:

1. Potřeba nových schopností a dovedností

2. Diverzita myšlenek a kreativita jako zdroj inovací

3. Úroveň znalostí a připravenosti zákazníka

4. Nové role pro spotřebitele

5. Role občanů

Zahajovací projev přednese Mary Robinson, první prezidentka Irska a bývalá zvláštní vyslankyně OSN pro klimatickou změnu. Kromě ní vystoupí například Lord Deben, předseda britského Výboru pro změnu klimatu, François de Rugy, francouzský ministr životního prostředí, profesor Eric Stark Maskin z Harvardské univerzity a laureát Nobelovy ceny za ekonomii, dr. Cyrus Wadia, viceprezident pro udržitelný business a inovace firmy NIKE, Ambroise Fayolle, viceprezident Evropské investiční banky či Christel Heydemann, CEO Schneider Electric France.

Newsletter