V Praze bylo během 1Q 2019 dokončeno 28 100 m2 kancelářských prostor

V Praze bylo během prvního čtvrtletí roku 2019 dokončeno celkem 28 100 m2 kancelářských prostor, čímž narostl celkový objem moderních kanceláří na 3,51 milionu m2. Nově dokončené prostory zahrnují dva nové projekty: Rustonka R3  v Praze 8 s 12 900 m2 kancelářských prostor a Churchill I v Praze 2 s 15 200 m2.

V průběhu prvního čtvrtletí začala rekonstrukce jednoho kancelářského projektu, BB Centra B v Praze 4 (14 200 m2). V současné době je tak ve výstavbě zhruba 337 200 m2 moderních kancelářských prostor, z nichž je 172 500 m2 plánováno k dokončení ještě v tomto roce. Zbývající plochy pak mají plánované dokončení v letech 2020 a 2021.

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (72 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahoval necelých 22 %.

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2019 objemu 95 200 m2, což představuje mezičtvrtletní pokles o 41% a meziroční nárůst o 16%.  

Největší poptávka v 1. čtvrtletí byla zaznamenána v městských částech Praha 8 (33,3 %), Praha 4 (27,2 %) a Praha 1 (17,2 %). Nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící v IT (23,0 %), následovány profesionálními službami (17,0 %) a flexibilními kancelářemi (12,1 %).

Podíl renegociací na celkové poptávce dosáhl 25,9 %, zatímco celková velikost nově pronajatých prostor, předpronájmů a expanzí představovala 74,1% z celkové poptávky.

Významné pronájmy

Největší transakcí prvního čtvrtletí 2019 byl předpronájem v projektu Rustonka R3 společnosti Veeam Software (8 600 m2), následovaná novým pronájmem Spaces v Nile House (3 600 m2).

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce v prvním čtvrtletí poklesl na 4,3 %, což je oproti revidovaným výsledkům z konce roku 2018 pokles o 0,8 procentního bodu. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 152 600 m2. Největší objem dostupných kanceláří byl v Praze 5 s 39 300 m2, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 6,5 %, následovala Praha 4 s 36 000 m2 a mírou neobsazenosti 3,8 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 3 s 2 600 m2 (míra neobsazenosti 2,1 %) a Praze 10 s 4 300 m2 (3,1 %).

Nájemné

Klesající míra neobsazenosti nadále vytváří tlak na mírný růst nájmů. Nejvyšší dosahované nájemné za první čtvrtletí se na pohybovalo v rozmezí 22,00 až 22,50 EUR za m2 na měsíc v centru města, 15,00–16,50 EUR za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 EUR za m2 na měsíc ve vnějších částech města.

Newsletter