V roce 2019 má jít na vědu a výzkum o 2,145 mld. více než letos

Rada pro výzkum, vývoj a inovace pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše se na zasedání v pátek 27. dubna 2018 zabývala opět návrhem výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 s výhledem až do roku 2025. Výše státní podpory výzkumu má meziročně stoupnout o více než 2,1 miliardy korun. Vláda tímto krokem potvrzuje, že výzkum, vývoj a inovace jsou její prioritou. Rada dále projednala očekávané náklady a výnosy provozu výzkumných center a zvolila nového člena předsednictva Grantové agentury ČR. 

Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2019−2021 s výhledem do roku 2025, který Rada schválila, bude předložen na jednání vlády. Podkladovým materiálem jednání byla také Analýza nároků z nespotřebovaných výdajů, jejíž vypracování zadal předseda vlády. V návrhu rozpočtu jsou celkové objemy výdajů na VaVaI navrženy takto: na rok 2019 celkem 35,989 miliardy Kč, na rok 2020 celkem 37,492 miliardy a na rok 2021 celkem 37,492 miliardy. 

Návrh rozpočtu na rok 2019 je o 2,145 miliardy vyšší než aktuální rozpočet na rok 2018. V roce 2020 jsou celkové objemy ponechány ve výši střednědobého výhledu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 9. 2017 a objem pro rok 2021 je ve stejné výši jako v roce 2020. V rámci jednání s jednotlivými kapitolami byly ke krytí nadpožadavků zapojeny veškeré nároky z nespotřebovaných výdajů až do výše 6,9 miliardy korun. Radní se v souvislosti s fixací střednědobých výhledů shodli, že výzkum, vývoj a inovace jsou nadále vládní prioritou. 

„Poprvé se podařilo schválit státní rozpočet na vědu bez jakéhokoliv rozporu. V souladu s dohodou premiéra se zástupci České konference rektorů a Ministerstva školství jsme zároveň eliminovali jakékoliv snižování výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj vysokých škol. Rekapituluji: výdaje na výzkum a vývoj úctyhodně rostou, mezi roky 2015 až 2020 dochází v meziročním vyjádření k nárůstu o 10,5 miliardy korun,“ konstatoval místopředseda Rady Karel Havlíček. 

Newsletter