V rozvinutých státech pochází 18 procent dodávek elektřiny z jádra

V rozvinutých státech pochází 18 procent dodávek elektřiny z jádra. Jaderná energetika je tak ve vyspělých ekonomikách nejvýznamnějším zdrojem nízkoemisní elektřiny.

Méně rozvinuté ekonomiky naopak spoléhají více na fosilní paliva – globálně jaderné elektrárny zodpovídají za 10 procent vyprodukované elektřiny. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), nejvýznamnější globální organizace věnující se energetice. Agentura řadí jádro mezi významné nízkoemisní zdroje a označila ho vedle obnovitelných zdrojů za základ boje s klimatickými změnami.

Newsletter