Valná hromada MONETY zvolila nové členy dozorčí rady

AKTUALIZOVÁNO – Dnes řádně proběhla valná hromada MONETA Money Bank. Valné hromady se zúčastnili akcionáři, vlastnící 60,7 % základního kapitálu banky. Valná hromada schválila všechny návrhy banky předložené valné hromadě. Akcionáři MONETA Money Bank zvolili do dozorčí rady banky pana Gabriela Eichlera a pana Tomáše Pardubického a do výboru pro audit paní Zuzanu Prokopcovou. Tímto banka dokončila proces plného obsazení svých kontrolních orgánů po vstupu na burzu v roce 2016.

Akcionáři MONETA Money Bank rovněž schválili odměňování a smlouvy o výkonu funkce pro všechny členy kontrolních orgánů banky navržené výborem pro odměňování dozorčí rady banky. Tímto byl úspěšně dokončen proces započatý na valné hromadě banky v dubnu tohoto roku.

Akcionáři MONETA Money Bank neschválili protinávrhy Arca Capital ohledně odměňování dozorčí rady a výboru pro audit. Tyto protinávrhy byly založeny na ničím nepodloženém požadavku Arca Capital na vytvoření rezervy v souvislosti se soudním sporem, v němž Arca Capital napadá platnost kupní smlouvy, na jejímž základě MONETA Money Bank nabyla v roce 1998 část podniku Agrobanky Praha.

Představenstvo banky informovalo akcionáře o nedůvodnosti soudního sporu zahájeného Arca Capital, neboť obdobné spory byly v minulosti již několikrát rozhodnuty soudy ve prospěch banky. Představenstvo považuje útoky ze strany Arca Capital za neopodstatněné a věří, že tyto skončí, neboť negativně dopadají na dobrou pověst banky a poškozují zájmy banky a jejích akcionářů.

„Společnost Arca Capital Bohemia se jako akcionář společnosti MONETA Money Bank chová od vzniku členství vůči společnosti čestně a zachovává její vnitřní řád. Pokud akcionář upozorní členy představenstva a dozorčí rady na nesprávný postup a požádá členy představenstva, aby konali podle ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., nejedná se o jednání poškozující korporaci, ale naopak o loajální jednání, kterým akcionář žádá odpovědné osoby o zjednání nápravy a plnění zákonných povinností s úmyslem ochrany společnosti a oprávněných zájmů všech akcionářů,“ uvedla mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

Hanáková dodala, že MONETA rizika spojená s akvizicí Agrobanky sama uváděla již v Prospektu IPO. „MONETA v kapitole 5.5.5 Výroční zprávy za rok 2016 specifikuje významné právní spory s uvedením, že banka je vystavena rizikům v souvislosti s akvizicí části podniku Agrobanky v červnu 1998 a pokračující likvidací Agrobanky, které mohou mít významný nepříznivý dopad na reputaci, podnikání, provozní výsledky a finanční situaci banky, včetně hodnoty jejích akcií,“ doplnila mluvčí Arca Capital.

Představenstvo banky zveřejní finanční výsledky banky za 3. čtvrtletí dne 9. listopadu 2017.

Newsletter