Valná hromada Pegasu chválila projekt přemístění sídla do ČR

Mimořádná valná hromada společnosti PEGAS NONWOVENS SA schválila projekt přemístění sídla společnosti PEGAS do České republiky. V této souvislosti valná hromada rozhodla o změně statutu (státní příslušnosti) společnosti PEGAS z lucemburské státní příslušnosti na českou státní příslušnost a dala pokyn představenstvu, aby přesunulo centrálu do České republiky.

Valná hromada také potvrdila kooptaci pana Michala Smreka a jmenovala pana Jakuba Dybu neexekutivními členy představenstva společnosti PEGAS. Úplný zápis a rozhodnutí valné hromady bude zveřejněn bez zbytečného odkladu.

Newsletter