Ve 3.čtvrtletí rostla v ČR nejvíce porážka drůbežího, dovoz mléka klesl o čtvrtinu

Ve 3. čtvrtletí dosáhla výroba masa 112 320 tun, meziročně o 2,7 % více. Z toho bylo 17 422 tun (+1,1 %) hovězího, 51 586 tun (+1,6 %) vepřového a 43 258 tun (+4,8 %) drůbežího. Ceny jatečného skotu byly meziročně mírně nižší (−2,4 %), naopak ceny jatečných kuřat se mírně zvýšily (+1,9 %). Pokračoval růst cen jatečných prasat na hodnotu 44,49 Kč v průměru za kg jatečně upraveného těla, tj. o 4,86 Kč/kg více než v minulém čtvrtletí. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od producentů 746 832 tis. litrů mléka (+1,0 %) za průměrnou cenu 8,62 Kč za litr.

Porážky a výroba masa

Ve 3. čtvrtletí bylo na jatkách poraženo 57,8 tis. ks skotu (meziročně +0,6 %), z toho bylo 23,4 tis. býků (+4,7 %), 26,5 tis. krav (−2,8 %), 5,9 tis. jalovic (+3,7 %) a 1,5 tis. telat (−8,2 %). Vyrobeno bylo 17 422 tun hovězího masa (+1,1 %). Mírné navýšení výroby hovězího masa souviselo s vyšším dovozem a nižším vývozem zvířat určených k porážce.

Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo ve 3. čtvrtletí na jatkách poraženo 66 587 tun drůbeže, což představuje výrobu 43 258 tun drůbežího masa, meziročně +4,8 %.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu v období od června do srpna 2019 se meziročně navýšil obrat obchodu s živým skotem, a to vzhledem k vyššímu vývozu zvířat k dalšímu chovu. Obrat obchodu s živými prasaty a drůbeží se snížil v důsledku poklesu na obou stranách obchodu.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo ve 3. čtvrtletí nakoupeno od tuzemských producentů 746 832 tis. litrů mléka (+1,0 %), z toho mlékárny nakoupily od producentů a odbytových organizací ke zpracování 614 262 tis. litrů (−2,9 %) mléka.

Ceny zemědělských výrobců mléka byly meziročně vyšší o 4,7 %. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,62 Kč za litr, tj. o 31 hal/l nižší než v minulém čtvrtletí.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky

Výrazný přebytek zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se ve sledovaném období navýšil na 227,8 tis. tun. Dovezeno bylo 61,4 tis. tun (−7,8 %) mléka a mléčných výrobků, vyvezeno 289,3 tis. tun (+0,6 %). Tento výsledek byl nejvíce ovlivněn výrazně nižším dovozem mléka a smetany (9,8 tis. tun; −25,6 %) a zakysaných mléčných výrobků (8,1 tis. tun; −23,8 %) a mírným navýšením vývozu mléka a smetany (236,6 tis. tun; +2,2 %). Zvýšený dovoz sýrů a tvarohu prohloubil schodek obchodu s touto komoditou na 11,9 tis. tun. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.

Newsletter