Venture Club investuje do nové technologie baterií

Český klub investorů a zájemců o investování Venture Club z.s. vytvořil vlastní investiční platformu Venture Club Invest. Nově tato platforma nabízí svým členům možnost investovat do inovativního projektu řešícího unikátním způsobem ukládání elektrické energie s prakticky neomezeným aplikačním potenciálem. Společnost Magna Energy Storage (MES) položila v letošním roce základní kámen továrny na výrobu nejmodernějších baterií. Projekt je postaven na základě technologie akumulátoru HE3DA vynálezce Ing. Jana Procházky. Jeho výroba odstartuje významné změny v rozvoji čisté energetiky či elektromobility. Ostrá výroba baterií v této továrně by měla začít v roce 2019.

Projekt Magna Energy Storage vychází z celosvětově registrovaného patentu vynálezce Jana Procházky – akumulátoru HE3DA. Baterie díky využití nanomateriálů dokážou energii uchovávat dlouhodobě bez větších ztrát, navíc jsou podstatně menší než současné baterie, bezpečnější a levnější z hlediska výroby. 

V průmyslovém areálu po bývalém černouhelném Dole František v Horní Suché u Havířova vzniknou dvě linky na výrobu akumulátorů s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů. Jedna linka bude produkovat půltunové padesátikilowattové baterie, které budou určeny pro těžkou energetiku, hlavně jako základní baterie vysokokapacitních úložišť. Tato úložiště budou jako energetické banky využívat například solární a větrné elektrárny. Druhá linka bude vyrábět baterie o kapacitě pět kilowatthodin nebo i menší, které budou sloužit jako rychlá záloha proudu pro vykrývání špiček či výpadků. V letošním roce také zakladatel společnosti Ing. Jan Procházka založil pobočku společnosti HE3DA v USA ve státě Nevada. Je jí stoprocentně vlastněná dceřiná společnost HE3DA USA INC. Podle plánu by v USA měla být do 3–4 let postavena taktéž továrna na výrobu baterií. V první fázi bude mít společnost na starosti přípravu atestace výrobků pro americký trh, vybudování showroomu a přípravu pro masové zavedení HE3DA technologie do sériové výroby v USA.

První ověřovací tranše zprostředkovaná společností Venture Club Invest ve výši 3,5 mil. Kč byla úspěšně uzavřena. Druhá tranše v řádu desítek milionů korun je otevřena do 29. 12. 2017 s tím, že velikost individuální investice začíná na 500 000 Kč. Venture Club tak nabízí svým členům jedinečnou příležitost spoluvytvářet budoucnost v tomto mimořádně důležitém průmyslovém odvětví.

Venture Club Invest je online investiční platformou klubu, který svým členům se zájmem o běžně nedostupné investiční příležitosti nabízí zajímavé a neveřejné možnosti k zhodnocení jejich peněz. Přináší jim možnost získat podíl na rozjezdu nových a svým způsobem výjimečných projektů, ať už start-upů či zavedených firem.

V tomto roce Venture Club zprostředkoval i dvě další významné investice. Tou první byl developerský projekt Klíčanka v Klíčanech u Prahy. V relativně rozsáhlém komplexu zde vzniká 12 třípodlažních budov s převládající rezidenční funkcí, jejichž interiér doplní 6 nebytových prostor pro případné komerční využití se suterénem určeným k parkování. Výstavba projektu s pravomocným stavebním povolením již byla zahájena, její dokončení proběhne do března 2019. Jako druhý projekt získal klub do svého portfolia start-up na pojištění veterinární péče pro domácí mazlíčky. Venture Club Invest pro tento start-up zajistil investici 6 mil. Kč a aktuálně členům klubu otevřel pro další investování druhou tranši o celkové výši 12 milionů Kč.

Newsletter