Veřejná konzultace ESMA ke zvažované restrikci binárních opcí a CFD

ČNB upozorňuje, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)vyzývá obchodníky s cennými papíry, spotřebitelské organizace a investory, aby se vyjádřili ke zvažovanému zákazu prodeje binárních opcí a omezení prodeje CFD retailovým klientům.

Česká národní banka upozorňuje, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zveřejnil výzvu ke konzultaci zvažovaného zákazu prodeje binárních opcí a omezení prodeje CFD retailovým klientům. Tato výzva je určena obchodníkům s cennými papíry, kteří se podílejí na obchodech s těmito nástroji, dále spotřebitelským organizacím a investorům, kteří mají možnost zaslat svůj komentář či připomínky do 5. února 2018.

Dne 15. prosince 2017 ESMA sdělila, že ji znepokojují rizika plynoucí z nedostatečné ochrany retailových zákazníků v oblasti poskytování investičních služeb ke spekulativním investičním nástrojům (zejména CFD a binárním opcím). ESMA proto uvedla, že zvažuje možnost přistoupit k tzv. produktovým intervencím, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014  z 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (MiFIR), které nabylo účinnosti 3. ledna 2018. Jedná se o zákaz propagace, nabízení a prodeje binárních opcí retailovým zákazníkům a o omezení propagace, nabídky a prodeje CFD (včetně rolling spot forex kontraktů) retailovým zákazníkům.

Newsletter