Veřejní funkcionáři zareagovali a dodávají majetková přiznání

Do konce června letošního roku mělo 33 235 veřejných funkcionářů podat oznámení o příjmech a jiných majetkových výhodách nabytých v průběhu výkonu funkce v roce 2017. Většina funkcionářů však oznámení v termínu nedodala. Porušení této povinnosti přitom zákon kvalifikuje jako přestupek. Veřejní funkcionáři nyní zareagovali na výzvu, aby svou povinnost splnili do konce srpna. Počet nedodaných oznámení se touto výzvu razantně snížil. Z původně zjištěného počtu necelých 25 000 případů nesplnění oznamovací povinnosti nyní registr eviduje 8 821 těchto případů. Ministerstva spravedlnosti to dnes uvedlo v tiskové zprávě.

Odbor střetu zájmů Ministerstva spravedlnosti zaslal na začátku srpna všem orgánům, které zapisují veřejné funkcionáře do registru oznámení (ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům, krajům, obcím a dalším), formální upomínku, ve které vyzval veřejné funkcionáře k dodatečnému splnění oznamovací povinnosti a zdůraznil, že v případě nesplnění této povinnosti může příslušný správní orgán uložit veřejnému funkcionáři pokutu až do výše 50 000 Kč.

V těchto dnech provádí odbor střetu zájmů také mimořádné upomínání těch veřejných funkcionářů, kteří (zřejmě) omylem vyplněné oznámení v Centrálním registru oznámení pouze uložili, nicméně už jej neodeslali Ministerstvu spravedlnosti. Jde zhruba o 10 % případů nesplnění oznamovací povinnosti.

Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že do konce srpna, dokdy mají veřejní funkcionáři možnost oznámení dodatečně podat a vyhnout se tak postoupení přestupkovému orgánu, může celkový počet případů nesplněné oznamovací povinnosti ještě klesnout.

V první polovině měsíce září pak odbor střetu zájmů přistoupí k postupování jednotlivých případů nesplněné oznamovací povinnosti přestupkovým orgánům.

Newsletter