Věřitelé rozhodnou o osudu firmy Vítkovice Power Engineering

Věřitelé společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE) ze strojírenského holdingu Vítkovice Machinery Group (VMG) podnikatele Jana Světlíka dnes budou rozhodovat o dalším osudu firmy, která je od srpna v úpadku. Místo u soudu se sejdou ve Společenském sále Domu kultury města Ostravy. Své pohledávky za firmou totiž přihlásilo více než 500 věřitelů, což je množství, které by se ani do největší síně ostravského krajského soudu nevešlo.

Úpadek je možné vyřešit dvěma způsoby: reorganizací nebo konkurzem. Konkurz by znamenal zánik podniku, rozprodej jeho majetku a zřejmě i bezprostřední propouštění. Při reorganizaci by podnik dál fungoval podle schváleného reorganizačního plánu. Toto řešení doporučuje i insolvenční správce David Vandrovec.

Reorganizace je podle něj pro věřitele lepším způsobem řešení úpadku VPE z jednoho prostého důvodu. „Pokud by byl konkurz, těžko si lze představit, že bychom mohli dál provozovat chod dlužníkova podniku, což by byla jediná možnost, jak zamezit propouštění a jak zamezit propadu hodnoty majetku podniku,“ řekl Vandrovec. Při konkurzu by podle něj s největší pravděpodobností věřitelé nezískali v insolvenčním řízení vůbec nic. „Reorganizace dává alespoň naději na to, že věřitelé se domohou alespoň části svých pohledávek,“ řekl insolvenční správce.

Věřitelé přihlásili soudu pohledávky za více než 74 miliard korun. Insolvenční správce ale uznal jen pohledávky za necelé čtyři miliardy.

Newsletter